Türk Ordusu Ve Halkımız Kurtuluş Savaşında Hangi Cephelerde Kimlerle Savaşmıştır?(Mükemmel cevap)

Kurtuluş Savaşı‘nda, Doğu cephesinde Ermeniler ile; Güney cephesinde Fransızlar ve Ermeniler ile; Batı cephesinde ise Yunanlılar ile savaşılmıştır.

Milli Mücadelede Güney cephesinin en şiddetli çarpışmaları nerede yaşanmıştır?

Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi muharebelerinden en önemlileri; Maraş, Urfa, Antep ve Sakarya Muharebeleridir. Güney bölgesinde yaşayan halkın direnişleri neticesinde önce 11 Şubat 1920 tarihinde Maraş, 10 Nisan 1920’de ise Urfa şehirleri Fransız işgalinden kurtarılmıştır.

Batı Cephesinde hangi devlete karşı mücadele verildi?

Batı cephesi tarihte Türkiye ve Yunanistan arasındaki savaşı ifade eder.

Kurtuluş savaşında kaç tane cephe vardır?

Kurtuluş Savaşı cepheleri; Doğu Cephesi, Batı Cephesi ve Güney cephesinden oluşmaktadır.

Kurtuluş savaşında güney cephesi komutanı kimdir?

Güney Cephesi Komutanı Refet Paşa’nın emrinde bulunan üç piyade tümeni, Dumlupınar’da hazırlanmış bir mevzide bulunuyordu. Bundan başka, bir süvari tümeni ve bir de süvari tugayı vardı. Bu mevziin sol kanadında bulunuyordu.

Güney cephesi illere hangi ünvanlar verildi?

TBMM, 1973’te aldığı kararla kahramanlıklarından dolayı Maraş’a “Kahraman”, Antep’e “Gazi” ve 1984’te Urfa’ya da “Şanlı” unvanını vermiştir.

Güney cephesinde nereleri işgal ettiler?

İstanbul Hükûmetine yapılan baskılar sonucu bu bölgede bulunan askerî birlikler, Torosların kuzeyine çekilmişti. Bu fırsattan yararlanan Fransızlar, silahlandırarak kendi üniformalarını giydirdikleri Ermenilerin de yardımıyla Adana, Kozan, Osmaniye, Tarsus, Mersin ve Pozantı’yı işgal ettiler.

You might be interested:  Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Hangi Puan Türü?(Doğru cevap)

Batı cephesinde kimlere karşı mücadele edildi?

Kurtuluş Savaşı’nda, Doğu cephesinde Ermeniler ile; Güney cephesinde Fransızlar ve Ermeniler ile; Batı cephesinde ise Yunanlılar ile savaşılmıştır.

Batı Cephesinde hangi antlaşma imzalanmıştır?

BATI CEPHESİ HANGİ ANTLAŞMA İLE KAPANDI? Batı Cephesinde elde edilen zaferin ardından birçok antlaşma imzalanmıştır. Lakin bu cepheyi kapatan antlaşma Mudanya Ateşkes Antlaşması olmuştur.

Batı Cephesinde hangi ordu savaştı?

Kurtuluş Savaşı yıllarında en zorlu mücadelelerin verildiği cephe Batı cephesidir. Kısaca özetlemek gerekirse, bu cephede Yunan birlikleri ile savaşılmıştır. Batı Cephesi savaşları 15 Mayıs 1919’da Yunanlıların İzmir’i işgali ile başlamış ve 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesi’ne kadar devam etmiştir.

Kurtuluş savaşında kaç Yunan askeri öldü?

Bağımsızlık Savaşı ‘nda toplamda 10 bine yakın şehit verdik. Buna karşılık 225 bin kişilik Yunan ordusu, toplamda 120-130 bin kayıp verdi.

Kurtuluş Savaşında halkımız ordumuza hangi yardımlarda bulunmuştur?

Kurtuluş Savaşı döneminde halkımız, ordumuza hangi yardımlarda bulunmuştur? Cevap: Yiyecek, giyecek ve cephane yardımında bulunmuştur. Erkeklerimiz cephede savaşmış, kadınlarımız ise cepheye cephane taşımışlardır.

Cephelerin adları nelerdir?

Birincil cepheler

 • Kafkasya Cephesi (1914-1918), Rusya’ya karşı.
 • Suriye-Filistin Cephesi (1914-1918), Büyük Britanya’ya karşı.
 • Irak Cephesi (1914-1918), Büyük Britanya’ya karşı.
 • Hicaz-Yemen Cephesi, Büyük Britanya’ya ve Araplara karşı.
 • Çanakkale Cephesi (1915), Büyük Britanya’ya ve Fransa’ya karşı.

Güney Cephesi ve kahramanları kimlerdir?

Güney Cephesi

 • Güney Cephesi:
 • Şahin Bey:
 • Rıdvan Hoca:
 • Sütçü İmam:
 • Yüzbaşı Ali Saip Bey:
 • Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921):

Cephesi komutanı kimdir?

Bu doğrultuda Doğu Cephesi ‘nin komutanı olarak Kazım Karabekir Paşa öne çıkıyor. O dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan karar ile beraber, Doğu Cephesi ‘nde Kazım Karabekir Paşa atanmıştı.

Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi komutanı kimdir?

TBMM Hükümeti artan Ermeni sorunlarına ve yayılmacılığına son vermek amacıyla 20 Eylül 1920’de bölgede bir askerî harekât yapılmasına karar verdi. 15. Kolordu Komutanı Musa Kâzım Karabekir’i tam yetkiyle Doğu Cephesi Komutanlığına atadı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *