Türk Orduları 1. Dünya Savaşında Hangi Cephelerde Başarılı Olmuştur?(Soru)

Osmanlı 1 dünya savaşında hangi cephelerde kazandı?

Birincil cepheler Suriye-Filistin Cephesi (1914-1918), Büyük Britanya’ya karşı. Irak Cephesi (1914-1918), Büyük Britanya’ya karşı. Hicaz-Yemen Cephesi, Büyük Britanya’ya ve Araplara karşı. Çanakkale Cephesi (1915), Büyük Britanya’ya ve Fransa’ya karşı.

Atatürk hangi cephelerde başarılı olmuştur?

Dünya Savaşında 3 farklı cephede savaşmıştır. Bu cepheler Kafkas, Çanakkale ve Suriye-Filistin cepheleridir. Mustafa Kemal Atatürk bu cephelerden Çanakkale cephesinde verdiği taktiklerle çok büyük zafer kazanarak çıkmıştır. Diğer iki cephede ise düşman birliklerinin ilerlemesini durdurmuştur.

Kafkas cephesini kim kazandı?

Bu sırada Tiflis’te kurulan Transkafkasya Cumhuriyeti’nin direnmesi üzerine Halil Paşa kumandasında ileri harekete geçen Türk ordusu 25 Mart’ta Oltu, 3 Nisan’da Ardahan, 5 Nisan’da Batum, 15 Mayıs’ta Gümrü, 20 Temmuz’da Nahcivan’ı aldı ve nihayet 15 Eylül’de Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu Bakü Muharebesi (

Birinci Dünya Savaşı hangi cephede yapılmıştır?

Taarruz Cephesi olarak adlandırılan cepheler arasında Kafkas Cephesi ve Kanal Cephesi yer almaktadır. Savunma Cephesi olarak adlandırılan cepheler ise Irak Cephesi, Hicaz ve Yemen Cephesi, Suriye ve Filistin Cephesi ve Çanakkale Cephesi olarak bilinmektedir.

You might be interested:  Türk Eğitim Sen Nasıl Bir Sendika?(Çözüm bulundu)

I Dünya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

Birinci Dünya Savaşının Genel Sonuçları

 • 1. Milyonlarca insan hayatını kaybetti.
 • Avrupa’ nın siyasi haritası değişti.
 • 3. Avrupa’da güç dengeleri değişti.
 • Savaşı kaybeden devletler ağır şartlara mahkûm edildiler.
 • Avrupa’da yeni siyasi ideolojiler ve rejimler ortaya çıktı.
 • Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kuruldu.

Kafkas Cephesi kazanıldı mı?

1918’de ordu doğuya doğru ilerledi, kars, ardahan, trabzon ve batum’u aldıktan sonra ermenistan’a yürüdü. bakü içinse ciddi mücadeleler yapılmış, nihayet 14 eylül 1918 günü bakü’ye girilmiştir. fakat 30 ekim’de osmanlı savaştan çekilince burdaki ordu da geri çekilmiş ve kafkas cephesi tamamen bitmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk unvanlarını hangi olaylar sonucunda kazandı?

Türk Kurtuluş Savaşı sürecinde Ankara Hükûmetini kurdu, Türk Orduları Başkomutanı olarak Sakarya Meydan Muharebesindeki başarısından dolayı 19 Eylül 1921 tarihinde “Gazi” unvanını aldı ve mareşalliğe yükseldi; askerî ve siyasi eylemleriyle İtilaf Devletleri ve destekçilerine karşı zafer kazandı.

Mustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta elde etti?

1911 yılında İtalyanlar tarafından Trablusgarp’ın işgali ile başlayan bu savaşta, Mustafa Kemal Atatürk bir grup arkadaşı ile beraber Tobruk ve de Derne bölgesinde görev yapmıştır. 22 Aralık 1911 yılında İtalyanlara karşı olan Tobruk Savaşı’nda zafer elde etmiştir.

Hangi cephede itilaf devletlerine karşı kesin zafer kazanıldı?

Mesajda, “İnönü Meydan Muharebesi’nde Batı Cephesi birliklerinin uğurlu ve üstün komutanız altında kazandıkları kesin zaferden dolayı size ve kahraman ordumuzun bütün komutanlarıyla subay ve erlerine Büyük Millet Meclisinin en içten tebriklerini sunar ve bu zaferin, kutsal topraklarımızı düşman istilasından tamamen

Kafkas Cephesi nasıl sonuçlandı?

Kafkas Cephesinin sona ermesi 1917 senesinde Çarlık Rusya’da çıkan bir ihtilal sonucunda olmuştur. Bu ihtilal sonucunda çok uzun süredir var olan Çarlık Rusya yıkılmıştır. Yeni Rus Devleti, bu savaşı devam ettirmek istememiş ve İttifak Devletleri ile Brest – Litovsk antlaşmasını imzalamıştır.

You might be interested:  Gta Türk Silah Şifresi Nasıl Yazılır?(EN iyi 5 ipucu)

Kafkas cephesinde ne oldu?

Karadeniz olayı üzerine Ruslar Anadolu’nun kuzey-doğu sınırında saldırıya başlamışlardı. Bu bölgede Osmanlı-Rus sınırı Ayastefanos (Yeşilköy) ve Berlin Antlaşmalarıyla saptanmış bulunuyordu. Ve buna göre de Batum, Ardahan ve Kars da Rusya’da kalmaktaydı.

Kafkas cephesinde nereleri aldık?

Amaçlar

 • 93 Harbi’nden beri Rusya’nın elinde olan Kars, Ardahan, Artvin ve Batum illerini geri almak.
 • Rusya’nın kontrolü altında olan Kafkasya Müslümanlarının ayaklanarak kendi topraklarını kurtarmasına yardım etmek.

Osmanlı 1 Dünya savaşında kaç cephede savaştı?

Dünya Savaşı ‘nda Osmanlı ‘nın savaştığı cepheler, birincil cepheler ve ikincil cepheler olarak ayrılmaktadır. Osmanlı Devleti’nin savaştığı birinci dereceden cepheler Kafkasya, Kanal, Irak, Çanakkale, Suriye ve Filistin ile Hicaz – Yemen cepheleridir.

Birinci dünya savaşı nerede başladı?

Dünya Savaşı, yirminci yüzyılın uluslararası ilk büyük savaşı olarak bilinir. 28 Haziran 1914’te Saraybosna’da Avusturya-Macaristan veliahtı Arşidük Franz Ferdinand ve eşi Arşidüşes Sophie’ye düzenlenen suikast, Ağustos 1914’te başlayan ve dört yıl boyunca birçok cephede devam eden savaşın fitilini ateşlemiştir.

Osmanlı Devleti’nin I Dünya Savaşı’nda savaştığı cepheler nelerdir?

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘ NDA OSMANLI DEVLETİ ‘ NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER

 • KAFKASYA CEPHESİ
 • KANAL CEPHESİ
 • ÇANAKKALE CEPHESİ
 • BALKAN CEPHESİ
 • IRAK CEPHESİ
 • GALİÇYA CEPHESİ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *