Türk Lirası Nasıl Yazılır Yazım Kuralları?(Doğru cevap)

TDK‘nin (2014) önerisi bu yazım kurallarına göre “Türk lirası” şeklindedir. Dil Derneği de “Kısaltmalar Dizelgesi”nde her ne kadar “TL” kısaltmasının karşılığı olarak “Türk Lirası” yazmakta13 ise de yazışmalarında “Türk lirası” kullanmaktadır. lirası” şeklinde yazılmasıdır.

Para miktarı yazıyla nasıl yazılır?

Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: iki yüz, üç yüz altmış beş, bin iki yüz elli bir vb. 3. Para ile ilgili işlemlerle senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır: 650,35 (altıyüzelliTL,otuzbeşkr.)

Para birimleri nasıl yazılır TDK?

Kurallar gereği para birimleri küçük harfle başlamaktadır.

Türk lirası Nasıl Yazılır TDK?

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır: cm’yi, kg’dan, mm’den, kr.un. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır: BDT’ye, TDK ‘den, THY’de, TRT’den, TL ‘nin vb.

₺ ye nasıl yazılır?

Kural: Türk lirası simgesi (₺), sayınıñ sağında bitişik olarak yazılır.

Türk Lirası Nasıl Yazılır?

“ TL ” kısaltması ayrı ve sağda (sonda) yazılır. Örneğin rakamla “100 TL ”, harfle “yüz TL ”.

Sekizyüz tl nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Sekizyüz şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Sekiz yüz şeklinde olmalıdır.

You might be interested:  Göç Ve Türeyiş Destanları Hangi Türk Devletine Aittir?(Çözüm bulundu)

TL en değerli kaçıncı para?

En Değerli Para Birimleri Sıralamasında Türkiye Dünyada en değerli para birimleri listesinde, 5 yıl önce 18 ve 20. sıralarda dolaşırken, bugün 44. Sırada Türk Lirası yer alıyor.

Dolar işareti sayıdan önce mi sonra mı?

ATIL KAYHAN: Geleneksel olarak dolar ($) isareti rakamin basina, sent (¢) isareti ise rakamin sonuna konur.

Dolar nasıl yazılır?

Amerikan doları veya Birleşik Devletler doları (İngilizce: United States dollar; sembol: $; kod: USD), 1792 Para Yasası ile yürürlüğe girmiş, Birleşik Devletler’in resmî para birimidir.

60 TL rakamla nasıl yazılır?

Biliyorsunuz sayılar yazıyla (daha doğrusu harflerle) ve yahut da rakamla yazılabilirler, mesela 60 sayısının harflerle yazılışı “altmış”tır rakamlarla yazılışı 60 ‘tır.

Türk Lirası L büyük mü?

Uyarı: “ Türk Lirası ” yanlış bir kullanımdır. “ Türk ” özel isim olduğu için büyük yazılır ama “ lira ” hem özel bir isim değildir hem de kural gereği küçük yazılır. Not: Dragoman, müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe “avro” yerine “euro” ifadesini kullanır.

Ikibin Türk Lirası Nasıl Yazılır?

Para ile ilgili yapılacak olan ticari işlemlerle senet, fatura, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır: 2000,55 TL – ikibin TL, ellibeş kr. 501,61 TL – beşyüzbir TL, altmışbir kr.

1 lira nasıl yazılır?

TÜRK LİRASI İLE YENİ TÜRK LİRASI ARASINDAKİ DEĞİŞİM ORANI NEDİR? 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası ( 1 YTL) olacak.

500 TL rakamla nasıl yazılır?

Merkez Bankası, hata yapılmadığını, daha önce çıkarılan 500 TL ‘de de ‘BEŞYÜZ’ ibaresinin bitişik yazıldığını açıkladı. Türkiye, yılbaşında tedavüle çıkan TL ile birlikte hem yeni parasıyla hem de yeni 200 TL ile tanışırken, ‘hatalı basım’ tartışmaları da başladı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *