Türk Kelimesi Cümle Içinde Nasıl Yazılır?(Çözüm bulundu)

Doğru kullanımı Türklerin şeklinde olmalıdır.

  • Türkler‘in (Yanlış kullanım)
  • Türklerin ✓ (Doğru kullanım)
  • Cümle içinde örnek doğru kullanımı:

Türk kelimesi ne zaman büyük yazılır?

5. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar: Boncuk, Fındık, Minnoş, Pamuk vb. 6. Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar: Alman, Arap, İngiliz, Japon, Rus, Türk; Kazak, Kırgız, Oğuz, Özbek, Tatar; Hacımusalı, Karakeçili vb.

Türk’ü nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Türkün şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Türk’ün şeklinde olmalıdır.

Türklerde nasıl yazılır TDK?

“ Türklerde mi?” yoksa “Türkler’de mi?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Türkler’de şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Türklerde şeklinde olmalıdır.

Türk Dil Kurumunun nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Türkçe ‘de şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Türkçede şeklinde olmalıdır.

Türk milleti m büyük mü?

TDK’nin yapmış olduğu bilgilendirmelere göre, Türk milleti yazarken her iki kelime birbirinden ayrı yazılmalıdır. Ayrıca milleti kelimesinin baş harfi de bu ifade içerisinde küçük olmalıdır.

Türk’e mi Türke mi?

Doğru kullanımı Türklerin şeklinde olmalıdır.

Evrağı mı evrakı mı?

EVRAK NASIL YAZILIR? Bu kelimenin ” evrak mı, evraklar mı?” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı evrak şeklinde olmalıdır.

You might be interested:  Türk Telekom Mesaj Dökümanı Nasıl Çıkarılır?

Malmüdürlüğü nasıl yazılır TDK?

Bu hata, Maliye Bakanlığı’nın ilçe teşkilatı olan “Mal Müdürlükleri” ile ilgili Dikkat edin, tüm resmi yazışmalarda, bitişik olarak ” Malmüdürlüğü ” şeklinde yazılıyor.

Nine mi yoksa Nene mi?

Babaanne kelimesiyle eş anlamlı olan tek bir sözcük vardır: NİNE. Bu kelime bazı yörelerde ” NENE ” şeklinde yazılır ve telaffuz edilir.

Türklere e ayrılır mı?

UYARI: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin

Turkiyemiz nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Türkiyemizin şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Türkiye ‘mizin şeklinde olmalıdır.

Türk Tarih Kurumundan nasıl yazılır?

Kurumun adı 1935 yılında “ Türk Tarihi Araştırma Kurumu ” olarak değiştirilmiş, daha sonra ise “ Türk Tarih Kurumu ”na çevrilmiştir.

Yunancada nasıl yazılır?

Doğru kullanımı Yunanca şeklinde olmalıdır.

TDK Bazı nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Bağzı şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Bazı şeklinde olmalıdır.

Ispikçi ne demek TDK?

halk dilinde amiyane tabirle kısaca ispiyoncu. kardeş mesleği.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *