Türk Hava Yolları’nda Nasıl Yazılır?(Çözüm bulundu)

Türk Hava Yolları’nın kısaltması nasıl yazılır?

IATA kodu TK’dır.

Türkiye Hava Yolları Nasıl Yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Havayolu şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Hava yolu şeklinde olmalıdır.

Hava yolu ayrı mı bitişik mi?

Havayolu kelimesinin yanlış yazımında genellikle hava yolu şeklinde hata yapılmaktadır. Hava yolu kelimesinin en doğru şekilde yazımı ” havayolu ” olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin nasıl yazılır?

“ Türkiye Büyük Millet Meclisine mi?” yoksa “ Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘ne mi?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘ne şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Türkiye Büyük Millet Meclisine şeklinde olmalıdır.

Vesaire nasıl kısaltılır?

Türkçede et cetera veya, etc. yerine vs., vb., vd. kullanılır, ki sözcük olarak karşılıkları, vs: ” vesaire “, vb: “ve benzeri”, vd: “ve diğerleri” dir. İngilizcede vs. veya vb. kısaltmaları yerine et cetera sözünün kısaltması olan etc. kullanılır ve her zaman önünde bir virgül, sonunda bir nokta bulunmalıdır.

MÖ MS nasıl yazılır?

Milattan Önce / m. ö. Milattan Sonra / m. s.

Bilim kurgu yazısı nasıl yazılır?

Bilim – kurgu Nasıl Yazılır? ( TDK ) Anlamı

  1. Bilimkurgu (Yanlış kullanım)
  2. Bilim kurgu ✓ (Doğru kullanım)
  3. Cümle içinde örnek doğru kullanımı:
You might be interested:  Türk Telekom Selfy Nasıl Üye Olunur?(Çözünme)

Miras yedi nasıl yazılır?

2- Çok savurgan kimse. MİRASYEDİ NASIL YAZILIR? Bu kelimenin “ mirasyedi mi, miras yedi mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı mirasyedi şeklinde olmalıdır.

Uluslar arası nasıl yazılır?

ULUSLARARASI NASIL YAZILIR? Bu kelimenin “ uluslararası, uluslar arası ” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı uluslararası şeklinde olmalıdır.

Her gün bitişik mi ayrı mı?

TDK’nın sözlüğünde yer alan ifadelere göre bu kelime ayrı şekilde yazılır. Yani kelimenin bitişik şekilde yazılışını kullanan kişiler yanlış bir kullanım yapmış oluyorlar. Kurum örnek olaraksa “ her gün baklava börek yense bıkılır” örneğine yer vermiş durumda.

Kerede nasıl yazılır?

Eğer “Bir defada bu işi çözmelisin” anlamında bir kerede diyorsak “de” bitişik çünkü “kere”nin içinde bulunma durumunda.

Ana bilim dalı nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Anabilim dalı şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Ana bilim dalı şeklinde olmalıdır.

Meclisinin nasıl yazılır TDK?

Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi ), TDK ( Türk Dil Kurumu ), ABD (Amerika Birleşik Devletleri); KB (Kutadgu Bilig); TD (Türk Dili), TK (Türk Kültürü), TDED (Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi); B (batı), D

Birebir kelimesi nasıl yazılır?

BİREBİR NASIL YAZILIR? Bu kelimenin “ birebir, bire bir ” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı birebir şeklinde olmalıdır.

Özel isimlere gelen nin eki nasıl yazılır?

ile, ünlüyle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında araya y ünsüzü girer ve başındaki i ünlüsü düşer: arkadaşı-y-la (arkadaşı ile), çevre-y-le (çevre ile), sürü-y-le (sürü ile), yapı-y-la (yapı ile) vb. Bize kalırsa, özel isimlere gelen “ile” sözcüğü kesme işaretiyle ayrılmalı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *