Türk Hava Yollarında Nasıl Yazılır?(Çözülmüş)

Türk Hava Yollarına gelen ekler nasıl yazılır?

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır: cm’yi, kg’dan, mm’den, kr.un. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır: BDT’ye, TDK ‘den, THY ‘de, TRT’den, TL’nin vb.

Türk Hava Yolları Nasıl Yazılır TDK?

Bu kelime genellikle Havayolu şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Hava yolu şeklinde olmalıdır.

Türk Hava Yolları’nın kısaltması nasıl yazılır?

IATA kodu TK’dır.

Hava yolu bitişik mi ayrı mı?

Havayolu kelimesinin yanlış yazımında genellikle hava yolu şeklinde hata yapılmaktadır. Hava yolu kelimesinin en doğru şekilde yazımı ” havayolu ” olarak karşımıza çıkıyor.

THK nin mi nın mı?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin havacılık sanayisini kurmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlama misyonu ile kurulan Türk Hava Kurumu ( THK ) 1925 yılından beri faaliyetlerini Türk havacılık sektörünün sürdürülebilirliği ve sürekli gelişimini odağına alarak gerçekleştirmektedir.

Hangi ekler ayrılmaz?

UYARI: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin

You might be interested:  Türk Pasaportu Nasıl Çıkarılır?(En iyi çözüm)

Bilim kurgu yazısı nasıl yazılır?

Bilim – kurgu Nasıl Yazılır? ( TDK ) Anlamı

  1. Bilimkurgu (Yanlış kullanım)
  2. Bilim kurgu ✓ (Doğru kullanım)
  3. Cümle içinde örnek doğru kullanımı:

Miras yedi nasıl yazılır?

2- Çok savurgan kimse. MİRASYEDİ NASIL YAZILIR? Bu kelimenin “ mirasyedi mi, miras yedi mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı mirasyedi şeklinde olmalıdır.

Alt yapı nasıl yazılır?

Kısacası alt yapı şeklinde değil altyapı şeklinde yazılması gerekiyor. TDK ‘ya Göre Alt Yapı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir? Altyapı kelimesi bitişik olarak yazılması gereken bir kelimedir. Doğru yazım şekli altyapı şeklindedir.

Vesaire nasıl kısaltılır?

Türkçede et cetera veya, etc. yerine vs., vb., vd. kullanılır, ki sözcük olarak karşılıkları, vs: ” vesaire “, vb: “ve benzeri”, vd: “ve diğerleri” dir. İngilizcede vs. veya vb. kısaltmaları yerine et cetera sözünün kısaltması olan etc. kullanılır ve her zaman önünde bir virgül, sonunda bir nokta bulunmalıdır.

MÖ MS nasıl yazılır?

Milattan Önce / m. ö. Milattan Sonra / m. s.

THT neyin kısaltması?

Türk Hack Team ( THT ), 2002 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin en eski siber hack timlerinden biridir. Türkiye’de siber güvenlik konusunda ofansif birçok saldırıda bulunmuştur. Kendilerini Atatürkçü ve Milliyetçi temele dayandıran Türk Hacker grubu olarak tanımlamaktadırlar.

Her gün bitişik mi ayrı mı?

TDK’nın sözlüğünde yer alan ifadelere göre bu kelime ayrı şekilde yazılır. Yani kelimenin bitişik şekilde yazılışını kullanan kişiler yanlış bir kullanım yapmış oluyorlar. Kurum örnek olaraksa “ her gün baklava börek yense bıkılır” örneğine yer vermiş durumda.

Cankurtaran nasıl yazılır TDK?

Can kurtaran kelimesinin TDK ‘ya göre yazılışları kişilerin araştırdığı bir konudur. TDK ‘ya göre cankurtaran kelimesi, birleşik olarak yazılmalıdır. Can kurtaran kelimesinin ayrı yazılması TDK ‘ya göre doğru olarak kabul edilmez.

You might be interested:  Türk Telekom Kalan Dakika Nasıl Öğrenilir?(EN iyi 5 ipucu)

Baş ucu nasıl yazılır TDK?

“ Başucu mi?” yoksa “ Baş ucu mi?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime iki şekilde de kullanımı mevcuttur. Doğru kullanımı baş ucu veya başucu şeklinde olmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *