Türk Hava Kurumu Başkanı Kim?(Çözülmüş)

Türk Hava Kurumu nereye bağlı?

Türk Hava Kurumu, devlete bağlı bir kurum değildir. Kurum, 16 Şubat 1925 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin havacılık sanayisini kurmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak amacıyla kurtulmuştur.

Türk Hava Kurumu kim tarafından kurulmuştur?

Cenap Aşcı, 1 Mart 1967’de, Nadire ve Gültekin Aşcı’nın oğlu olarak Aksaray’da doğdu. 31 Mart 2016 tarihinden itibaren tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 16 Ekim 2019’da Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı olarak atandı.

THK devlet kurumu mu?

Türk Hava Kurumu ( THK ), Türkiye’de havacılık sanayisini kurmak; askerî, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak için 16 Şubat 1925’te Mustafa Kemal Paşa’nın emri ile kurulmuş bir dernektir. Türk Hava Kurumu devletin bir kurumu değildir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Özel mi devlet mi?

Vakıf üniversitesi mi? Türk Hava Kurumu Üniversitesi, 3 Mart 2011 tarih ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6114 sayılı Kanunla kurulan bir vakıf üniversitesidir.

Turk Hava Kurumu ne zaman Ozellesti?

İşte THK tarihçesi. Türkiye’de havacılık sanayisini kurmak, askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak için 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kurulan Türk Hava Kurumu ( THK ), ‘kamu yararına çalışan dernek’ statüsündedir ve herhangi bir kamu kurumuna bağlı değildir.

You might be interested:  Yeni Türk Lirası Nasıl Yazılır?(Doğru cevap)

Türk Hava Kurumu üyelik aidatı ne kadar?

Yapılan bilgilendirmede; ‘Her yıl Ocak ayında bütçe kanunu ile belirlenen memur maaş katsayısının en az otuz gösterge rakamı ile çarpımından elde edilecek miktar, o yılın üyelik aidatı olarak belirlenir’ hükmüne dayanarak yeni aidat miktarı belirlendi. Buna göre yeni aidat miktarı 60 Lira oldu.

Türk Hava Kurumu ne zaman ne amaçla kurulmuştur?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin havacılık sanayisini kurmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlama misyonu ile kurulan Türk Hava Kurumu (THK) 1925 yılından beri faaliyetlerini Türk havacılık sektörünün sürdürülebilirliği ve sürekli gelişimini odağına alarak gerçekleştirmektedir.

Türk Hava Kurumu ne zaman açılmıştır?

Hasan Erbay, 1968 yılında Ankara’da doğdu. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik alanında doktorasını ve Matematik Alanında Yüksek Lisans Derecesini ABD’deki Penn State Universitesinden almıştır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Matematik bölümünde tamamlamıştır.

Cenap Aşcı kimdir nerelidir?

Mehmet Ölmez – Ticaret Başmüfettişi – T.C.

THK yi kim denetler?

Madde 23 – a) Merkez Denetleme Kurulu, yapacağı bir plana göre Büyük Genel Kurul adına, yılda bir kez ve gerektiğinde, THK Genel Merkezi ve Genel Merkeze bağlı kuruluşların ( THK şubeleri hariç) her türlü mali ve idari işlemlerini denetler.

THK yönetimi nasıl seçilir?

MADDE 35 – a) Yönetim kurulu, beş asıl beş yedek üye olmak üzere şube genel kurulunca seçilir. b) Yönetim kurulu üyeliklerindeki boşalmalar oy sırasına göre yedeklerle tamamlanır. c) Yönetim kurulu kendi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *