Türk Gençliği Nasıl Yazılır?(EN iyi 5 ipucu)

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir.

Ey Türk gençliği ne zaman yazıldı?

Gençliğe Hitabe, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Fırkasının II. Büyük Kongresi’nde, Nutuk adlı eserini meydana getiren konuşmasının sonunda 20 Ekim 1927 günü Türk gençliğine hitap etme amacıyla söylenen metindir. Nutuk’un sonuç bölümünü meydana getirir.

Ey Türk gençliği hangi ilke?

” Ey Türk gençliği! Birinci ödevin Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini, sonsuza dek korumak ve savunmaktır. Varlığının ve geleceğinin biricik temeli budur. Bu temel, senin en değerli (güven) kaynağındır.

Gençliğe Hitabe bize ne anlatmak istiyor?

Atatürk ‘ ün Gençliğe Hitabesi, Nutuk’ un “Türk Gençliğine Bıraktığım Emanet” başlıklı bölümünde yer alır. Mustafa Kemal, bu hitabıyla geçmişte yaşanılan sıkıntıların bir daha tekrar etmemesi için Türk milletinin istikbali olan gençlere hayati öğütlerde bulunmuştur.

Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur sözü kime ait?

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur. sözleri hangi şahsa aittir?_ Mustafa Kemal Atatürk.

Ey yükselen yeni nesil gelecek sizindir sözünü kim söylemiştir?

Ataturk Today.com [ ATATURK’UN SOZLERI ] Bütün ümidim gençliktedir. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.

You might be interested:  Türk Telekom Hat Çıkarma Ne Kadar?(Mükemmel cevap)

Nutuk ne ile sona erer?

Nutuk, durumu özetleyerek başlar ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile biter.

Ey Türk Gençliği nedir?

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir.

Muhterem efendiler sizi günlerce işgal eden hangi söylev türü?

Atatürk, “ Muhterem Efendiler, sizi günlerce işgal eden, uzun ve teferruatlı beyanatım, en nihayet mazi olmuş bir devrin hikâyesidir.” cümlesi ile Nutuk’un içeriğini de özetlemektedir: Mazi olmuş bir devrin hikâyesi… “Hikâye” sözünün yazınsal terim değerinde ve öznel niteliği ile kullanıldığını söyleyebiliriz.

Mustafa Kemal’e göre Türk gençliğinin en önemli görevi nedir açıklayınız?

Açıklayınız. Cevap: Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir diyerek devleti korumak ve onu sonsuza dek ileride tutmaktır.

Atatürk’ün Bursa Nutku var mı?

Bursa Nutku, Bursa’da Türkçe ezan okunmasına karşı bir protesto gerçekleşmesi üzerine şehre giden Mustafa Kemal Atatürk’ün, kendisi ve heyeti için 6 Şubat 1933 akşamı verilen yemek sırasında yaptığı iddia edilen konuşmadır.

Cumhuriyetin temel ilkeleri nelerdir?

Atatürk İlkeleri

  • 1 — Cumhuriyetçilik.
  • 2 — Milliyetçilik.
  • 3 — Halkçılık.
  • 4 — Devletçilik.
  • 5 — Laiklik.
  • 6 — İnkılâpçılık. Bütün bunlar birer temel düşünce veya ilkelerdir.
  • 1 — CUMHURİYETÇİLİK. Atatürk İnkılâbı’nda Cumhuriyetçilik ana ilke ve esas değerdir.
  • 2 — MİLLİYETÇİLİK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *