Türk Edebiyatının Ilk Makalesini Kim Yazmıştır?(En iyi çözüm)

Şinâsî’nin Tercüman-ı Ahvâl Gazetesi Mukaddimesi İbrahim Şinasi’nin 1860 yılında Tercümanı Ahval Gazetesinde yayımlanan bu mukaddimesi (ön sözü) edebiyatımızda ilk makale örneği sayılmakta.

Makale Nedir ilk makale?

Türk edebiyatında makale türünün ilk örnekleri Tanzimat döneminde görülür. İlk makale, Şinasi tarafından çıkarılan ve ilk özel gazete kabul edilen Tercüman-ı Ahval de (1860) yayımlanmıştır. Türk edebiyatındaki bu ilk makale Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’dir.

Makale kime aittir?

Şinasi’nin 1862’te tek başına çıkardığı Tasvîr-i Efkâr ikinci özel gazetedir. Şinasi, adı geçen gazeteler aracılığıyla “ makale ”nin yazılı bir tür kapsamında temellerini atmıştır. Bu gazetelerde özellikle güncel konular hakkında yayınlanan makaleler Türk edebiyatında türünün ilk örnekleri kabul edilirler.

Cumhuriyet dönemi makale yazarları kimdir?

Bir kısmı Cumhuriyet öncesinde de yazmakla birlikte, Yakup Kadri, Reşat Nuri, Halide Edip, Hüseyin Cahit Yalçın, Refik Halit, Nurullah Ataç, Peyami Safa, Sabri Esat Siyavuşgil, Refik Halit Karay, Ahmet Hamdi Tanpınar, Suut Kemal Yetkin, Sabahattin Eyuboğlu, Erol Güngör, Nadir Nadi, Cumhuriyet sonrasında gazete

Edebiyatımızdaki ilk makale nedir?

Şinâsî’nin Tercüman-ı Ahvâl Gazetesi Mukaddimesi İbrahim Şinasi’nin 1860 yılında Tercümanı Ahval Gazetesinde yayımlanan bu mukaddimesi (ön sözü) edebiyatımızda ilk makale örneği sayılmakta. MUKADDİME (ÖN SÖZ) Mâdem ki bir hey’et-i …

You might be interested:  Ilk Türk Lirası Nerede Basıldı?(Çözünme)

Makale nedir 5 sınıf?

Bir görüşü kanıtlarıyla birlikte açıklamak, savunmak veya yermek için yazılan düşünce yazılarına makale denir. Yazarın belli bir konuda, genellikle günlük politika ile ilgili görüşlerini dile getirdiği kısa metinlerdir.

Makale türünde eser veren sanatçılar kimlerdir?

Makale Türündeki Eserler ve Yazarları

 • Şinasi: Mukaddime.
 • Ziya Paşa: Şiir ve İnşa.
 • Namık Kemal: Mukaddime-i Celal.
 • Hüseyin Cahit Yalçın: Edebiyat ve Hukuk.
 • Süleyman Nazif: Çal Çoban Çal.
 • Ahmet Hamdi Tanpınar: Edebiyat Üzerine Makaleler.

Makale nedir çeşitleri nelerdir?

Makale her konuda yazılabilir. Makalenin yazılacağı konu güncel olabileceği gibi, felsefî, bilimsel, sanatsal da olabilir. Ancak edebi makale sanatla ilgili konuları işler. Makaleler niteliklerine göre temelde “edebî makale ” ve “meslekî makale ” olmak üzere iki grupta toplanabilir.

Makale ve fıkra yazarlığı nasıl ortaya çıkmıştır?

Makale ve fıkra gazete ve dergilerin yayımlanmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Makale ve fıkra yazarlığı kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle önemli bir dal haline gelmiştir. Bu sebepten dolayı gazete ve dergiciliğin gelişimine yer vermek doğru bir hareket olacaktır.

Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler Nelerdir?

Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler

 • Öğretici metinler bakımından bu dönemde büyük ilerlemeler kaydedilmiş; deneme, makale, gezi yazısı, hatıra, fıkra, eleştiri…
 • Bilgi verme, düşündürme, açıklama amaçlanmış; metnin yapısı dil ve anlatımı, kullanılan motifler bu amaçlara göre belirlenmiştir.

Cumhuriyet dönemi yazarları kimlerdir?

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Yazarları Şairleri

 • AHMET HAMDİ TANPINAR (1901-1962)
 • SAİT FAİK ABASIYANIK (1906-1954)
 • FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898-1973)
 • ZİYA OSMAN SABA (1910-1957)
 • ORHAN VELİ KANIK (1914-1950)
 • OKTAY RIFAT HOROZCU (1914-1988)
 • MELİH CEVDET ANDAY (1915-2002)
 • ENİS BEHİÇ KORYÜREK (1891-1949)

Cumhuriyet dönemi tiyatro yazarları kimlerdir?

Cumhuriyet Dönemi Tiyatro (Oyun) Yazarları ve Eserleri

 • İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci:(1874-1935)
 • Musahipzade Celal (1868-1959)
 • Faruk Nafiz Çamlıbel: (1898-1973)
 • Vedat Nedim Tör: (1897-1985)
 • Reşat Nuri Güntekin: (1889-1956)
 • Cevdet Kudret (Solok): (1907-1992)
 • Halit Fahri Ozansoy: (1891-1971)
You might be interested:  100 Euro Türk Parası Ne Kadar Eder?(Soru)

Ilk köy şiiri kimin eseri?

İlk Köy Romanı:Karabibik/Nabizade Nazım Şiir, hikaye, roman, anı türlerinde eserler veren Nabizade Nazım’ın 1890 yılında okuyucuyla buluşan eseri “Karabibik” edebiyatımızda köy ve köylü konusunu işleyen ilk eser olma özelliğini taşıyor.

Türk Edebiyatı makale nedir?

Makale, belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne denir. Gazete, dergi ve internette yayınlanır. Ayrıca herhangi gerçeği açıklığa kavuşturmak, bir konuda görüş ve tezler ortaya koymak ve bir hipotezi savunmak, desteklemek için yazılmış olan yazılara da makale denir.

Makale nedir özellikleri nelerdir?

Makale özellikleri

 • Nesnel verilerin kullanıldığı bir türdür.
 • Ele alınan konu bilimsel bir yöntemle incelenir.
 • Makalenin yazılış amacı bilgi vermektir.
 • Yazar ele aldığı konuyu kanıtlamaya çalışır.
 • Ciddi ve anlaşılır bir dil kullanılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *