Türk E Gelen Ekler Nasıl Yazılır?(EN iyi 5 ipucu)

Hangi ekler ayrılmaz?

UYARI: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin

Den dan eki nasıl yazılır?

Türkçede ” den – dan” eklerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Türkçede kullanıldığı cümlede ayrılma (Çıkma) durumu bildirir. “- Den / -dan ” ekleri bazen -ten / -tan olarak yazılır. İsimlere “- den / -dan / -tan / -ten” ekleri getirilerek ayrılma (çıkma) durumu yapılır.

Okul adlarına gelen ekler ayrılır mı?

Türk Dil Kurumu (TDK), kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir değişikliğe gitti. Artık kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmayacak.

Özel isme gelen le eki ayrılır mı?

1- Özel adların aldığı yapım ekleri kesme imi ile ayrılmaz. Özel adların sonlarına gelen yapım ekleri ve bunların yazımı. 2- Özel adların sonlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

Birleşmiş Milletlere gelen ek ayrılır mı?

Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının; Bakanlar Kurulunun, Danışma Kurulundan, Yürütme Kuruluna; Türkiye Büyük Millet

You might be interested:  Roman Türk Edebiyatımıza Ne Zaman Girmiştir?(Çözülmüş)

Isim çekim ekleri nedir?

İsim çekim ekleri şunlardır:

 • Hâl (Durum) Ekleri. – Yaklaşma Durumu Eki (-a/-e) – Bulunma Durumu Eki (-da/-de; -ta/te)
 • İyelik Ekleri (-ı/-i/-u/-ü)
 • İlgi zamiri -ki.
 • Çokluk Eki (-lar/-ler)
 • Soru Eki (mi)
 • Ek- fiil Ekleri (-idi, -imiş, -dir)
 • Tamlayan (=ilgi) Eki (-ın,-in,-un,-ün)
 • Eşitlik Eki (-ca, -ce)

Imin eki nasıl yazılır?

Özel adların aldığı yapım ekleri kesme imi ile ayrılmaz. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

 1. Kurtuluş Savaşı’nı,
 2. Atatürk’üm,
 3. Türkiye’mizin,
 4. Fatih Sultan Mehmet’e,
 5. Muhibbi’nin,
 6. Gül Baba’ya,
 7. Sultan Ana’nın,
 8. Mehmet Emin Yurdakul’dan,

De da eki nasıl yazılır?

‘De’ ve ‘da’ ne zaman ayrı yazılır? Ayrı yazılan ‘de’ ve ‘da’ cümleden çıkarılırsa cümlenin temel anlamı bozulmaz. Bunun için ‘de’yi veya ‘da’yı cümleden çıkarıp, cümleyi tekrar okuyun. Cümle anlamsız hale gelmiyorsa, ayrı yazılır.

Nın eki nasıl yazılır?

Özel adlara getirilen yapım ekleri ve çokluk ekleri kesme işareti ile ayrılmaz. Dolayısıyla bu eklerden sonra gelen diğer ekler de ayrılmaz.

Kanun isimleri nasıl yazılır?

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar: Medeni Kanun, Türk Bayrağı Tüzüğü, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği vb.

Ilkokul isimleri nasıl yazılır?

Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimlerin tamamı bitişik yazılır. İlkokul kelimesi de birleşik isim olduğu için ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

Ülkelere gelen ekler ayrılır mı?

Şehir ve ülke isimlerine gelen yapım ekleri de kesme işareti ile ayılır. Hayvanlara verilen özel isimlere yapım eki getirildiğinde kesme işareti kullanılır.

Turk Dil Kurumu nasil yazilir?

Kesme işaretiyle ayırılan özel isimler bazı durumlarda ise ayırılmazlar. TDK YAZIMI TÜRKÇENİN Mİ, TÜRKÇE ‘NİN Mİ? TDK ‘ye göre ” Türkçenin ” olarak kesme işareti olmadan yazılmalıdır.

You might be interested:  Türk Hava Yolları Uçak Bileti Ne Kadar?(Mükemmel cevap)

Özel isimde de da nasıl yazılır?

De Da Eki Özel İsimlerde Yazımı ve Örnekleri De Da eki özel isimlerde kesme işaretiyle ayrılır.

Ali’den nasıl yazılır?

[linkler sadece üyelerimize görünmektedir.] Özel isimlerin, i, e, de, den, in, le, ce ekleri getirilince kesme işareti kullanılır. Örnekler: Ali ‘yi, Ali ‘ye, Ali ‘de, Ali ‘ den, Ali ‘nin, Ali ‘yle, Ali ‘ce gibi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *