Teknoloji Ne Demek Türk Dil Kurumu?(Çözülmüş)

Pandemi ne demek TDK?

Pandemi, salgın demek değil: salgın = epidemi. Epidemi veya salgın, sınırları belirli bir alanda enfeksiyonun yayılmasını ifade ediyor. Ancak salgın ülkeler arasında yayılır, birden fazla ülkeyi etkisi altına alırsa pandemi oluyor.

Teknoloji ne demek ilkokul?

Teknoloji: İnsanların ihtiyaçları yönünde yaratılmış ve yine insanlar tarafından gerçekleştirilmiş her türlü araç-gereç, bu araç gereçlerin tasarlanmasında kullanılan bilgiye teknoloji denir.

Simülatör ne demek TDK?

Simülasyon, bir olayın ya da durumun gerçeğe eş değer bir şekilde canlandırılması ya da sembolize edilme halidir. Teknik ve teknik olmayan anlamlara sahip bir kelimedir. Teknik olmayan anlamı, bir durumun sahte olanı ya da benzer hali anlamına gelir.

Teknoloji Türkçe kelime mi?

Teknoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Teknoloji, Fransızca dilinden Türkçe ‘mize geçmiştir. – Aslına yönelerek meseleyi kavramaya çalıştığımızda insan ve teknoloji arasındaki ilişki son çağların bir olayı değildir.

Elegan ne demek TDK?

Elegan kelimesi Türkçe’de “seçkin, zarif” anlamına gelir. Fransızca élégant “seçkin, zarif” sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince elegans “titiz, seçici” sözcüğünden alıntıdır.

Hesap Türkçe mi?

Hesap kelimesi Türkçe ‘de “aritmetik” anlamına gelir. Arapça ḥsb kökünden gelen ḥisāb حساب z “aritmetik” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasaba حسب z “hesapladı, saydı” fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḥāşəb חָשַׁב z “sayma, sanma, tasarlama” sözcüğü ile eş kökenlidir.

You might be interested:  Türk Telekom'da Yönlendirme Nasıl Yapılır?(Doğru cevap)

Teknoloji ne demek kısaca özet?

Teknoloji. insanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve araçların yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir. Teknoloji ayrıca, bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgidir.

Teknolojinin hayatımızdaki yeri nedir?

Teknolojinin en büyük artılarından bir tanesi sağladığı faaliyetler sayesinde bilgiye daha kolay ve daha hızlı ulaşabilmektir. Daha önceden bilgiye ulaşmak hem maddi hem de manevi açıdan yorucuyken günümüzde teknoloji sayesinde pek çok haktan ve bilgiden kesintisiz şekilde yararlanılabilmektedir.

Teknoloji nedir maddeler halinde?

Ancak çok az kişi teknolojiyi, insanların gereksinimlerine yönelik araç ve gereçlerin yapılıp üretilmesi için gereken bilgi – yetenek olarak tanımlayabilir. Teknolojinin başka bir tanımı da bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgi şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Simülatör kelimesi ne demek?

Eğitim amaçlı kullanılan simülatör, uçak veya diğer karmaşık sistemlerin kontrollerinin ve kullanımının gerçekçi bir şekilde taklit edilmesini sağlamak için tasarlanmış yazılımlardır. Uçuş simülatörü, pilot için uçan makinenin ortamını simüle edebilen sanal gerçeklik sistemidir.

Simülasyon Türkçe karşılığı nedir?

Türk Dil Kurumunun resmi sitesi içinde simülasyon ne demek sorusunun cevabı benzetim ve öğrence olarak açıklanmaktadır.

Rotasyon ne demek TDK?

Rotasyon kelimesi, Türkçeye Fransızcadan geçen kelimeler arasında yer almaktadır. Rotasyon, çalışan insanlar için kullanılan ve yer değiştirme anlamında ifade edilen bir kelime olmaktadır.

Teknoloji kelimesi nereden gelir?

Teknoloji terimi, sanat ve zanaat anlamına gelen Yunanca techne kelimesinden ve kelime ve konuşma anlamına gelen logos kelimesinden gelir.

Teknolojinin yararları nelerdir?

İnsanlar teknoloji sayesinde daha kolay tedavi edilebilmekte ve hastane ortamında daha rahat kalabilmektedir. Teknolojinin bir başka yararı da, insan düşüncelerini diğer insanlara hızlı bir şekilde aktarabilmesidir. Makinelerle birçok sayıda kitap yapılabilmekte ve tüm insanlığa aktarılabilmektedir.

You might be interested:  Türk Menşeli Ne Demek?(Doğru cevap)

Teknoloji kelimesinin Yunanca kökeni nedir?

Yunanca tekhne (sanat, zanaat) ve logos (söz, sözcük) sözcüklerinden oluşturulan teknoloji terimi, Eski Yunan ‘da “sanatlar üzerine konuşma” anlamına geliyordu. Bu niteliği nedeniyle insan, en başından beri teknoloji üreten bir varlıktır ve teknolojinin tarihi insanlığın tüm gelişimini içerir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *