Talas Savaşında Hangi Türk Devleti?(Soru)

Talas Savaşı 751 yılında Çin Orduları ile Müslüman Araplar ve Karluk Türkleri arasında gerçekleşmiştir. Talas Savaşı, Müslüman Araplar ile Karluk Türklerinin Çin Orduları karşısında zafer kazanmış olduğu bir savaştır.

Talas savaşı hangi devletler arasında?

Talas Muharebesi, 751 yılında bugünkü Kırgızistan sınırları içindeki Talas Nehri civarında, Abbâsîler ve ortağı olan Karluklar ile Çinliler arasında yapılan ve 5 gün süren muharebe. Çin ordusunun yenilgisi ile sonuçlanan muharebe gerek Çin, gerekse Türk ve İslam tarihi açısından önemlidir.

Talas savaşı kimler arasında yaşandı ve sonuçları nelerdir?

Karluk Türkleri Talas Savaşı ‘nda Müslüman Araplara destek olarak Çinlilerin yenilgiye uğraması sağlamıştır. Çinliler yenilgi aldıkları bu savaşta Batı Türkistan’a sahip olamayacaklarını anlamışlardır. Talas Savaşı ‘ nın en önemli sonucu ise Müslümanlığın Türkler arasında hızla yayılması olmuştur.

Talas Savaşı sebebi nedir?

Talas Savaşı ‘nın çıkışının en önemli nedeni İpek Yolu üzerinde bir hakimiyet sağlamaktır. Bu Savaşı ‘n diğer bir nedeni ise Çinlilerin ve de Müslümanların Orta Asya’da bir hakimiyet kurmayı hedeflemeleri olmuştur. Hem Araplar hem de Çinliler Orta Asya’da yer alan Türk devletleri üzerine bazı seferler gerçekleştirmiştir.

You might be interested:  Türk Telekom Sahibi Kim 2017?(Doğru cevap)

Talas savaşı kaç yılında oldu?

Bu gelişmeler üzerine Karluk Türklerinin destek vermiş oldukları Müslüman Araplar ile Çinliler arasında 751 tarihinde Talas savaşı olmuştur. Talas Savaşıyla Çinliler ağır bir yenilgiye uğratılmıştır. Çinliler almış oldukları bu yenilginin sonrasında Batı Türkistan’a hâkim olma emellerinden vazgeçmişlerdir.

Talas Savaşının Türk ve dünya tarihi açısından önemi nedir?

Talas Savaşı kültür tarihi açısından da önemli gelişmelere yol açmıştır. Çin’de keten ve kenevirden imal edilen kâğıt bu savaşta esir alınan Çinliler vasıtasıyla Çin dışında ilk defa Semerkant’ta imal edilmiş, 178 (794) yılında Bağdat’ta bir kâğıt imalâthanesi kurulmuş, bunu Mısır’daki imalâthaneler takip etmiştir.

Talas Savaşı’nın dini kültürel ve siyasi sonuçları nedir?

Bu savaşın siyasi sonucu olarak Çinlilere karşı üstünlük elde edilmiştir, Dini ve kültürel sonuçları olarak da Araplarla dostluk ilişkileri kuran Türklerin İslamiyet’i seçmesi söz konusu olmuştur. Abbasi ordularını Türkler oluşturmaya başlamıştır. Bununla beraber Türkler için özel şehirler de kurulmaya başlanmıştır.

Talas Savaşı Türklerin Islamiyet’i kabulünde etkili olmuş mudur?

Çin ve Abbasi orduları arasında 751 yılında Talas savaşı Karluk Türklerinin Müslümanların yanında mekan almasından dolayı Abbasilerin üstünlüğü birlikte sonuçlandı.Bu savaştan sonraları Türk -Arap ilişkileri müspet yönde gelişti.Bu hadise Orta Asyanın kaderini değiştirirken, Türklerin Islamiyeti kabul etmelerinde de

Karluk Türkleri kimdir?

Onoklar soyundan gelen Karluklar Türgiş Devleti’ni bertaraf ederek Batı Türkistan’da devlet kurdular. Karluklar Talas Savaşına kadar Karluk Devleti olarak devam etti. Daha sonra Karahanlılar’a dönüştü. İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğudur.

Islamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğu kimdir?

İslamiyet ‘i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar’dır. Eski Türk geleneklerine, İslamiyet ‘i kabul etmelerine rağmen en çok bağlı kalan devlet olarak da bilinirler. Devlet yönetimi ve teşkilatlanmada Selçuklulara öncülük etmişlerdir. Karahanlılar 1040 yıllarında Doğu ve Batı olarak 2’ye ayrılmıştır.

You might be interested:  Türk Ehliyeti Hangi Ülkelerde Geçerli 2014?(Çözülmüş)

Türkler ne zaman Müslümanlığı kabul etti?

Türklerin İslamiyete geçiş dönemini 3 ana evreye ayırabiliriz: 1) Türklerin bireysel olarak İslamiyete geçişleri: 642 – 751. 2) Grup halinde din değiştirme, orduda ve yönetimde görevler üstlenme: 751 – 868. 3) Toplu din değişiklikleri ve ilk Müslüman Türk devletlerinin kuruluşları: 868 – 940.

Ilk Türk Arap savaşı hangisi?

Belencer Savaşı ( İlk Türk – Arap Savaşı ) | Ilham veren sözler, Gerçekler, Savaş

659 yılında ne oldu?

659 yılında da Batı Göktürk Devleti Çin tarafından işgal edilir ve Batı Göktürk Devletini yıkar.

Ziyad bin Salih kimdir?

talas savaşı sırasında abbâsî kuvvetlerini yöneten ve çin ordusu karşısında zafer kazanan kumandan.

Çu nehri nerede?

Talas Irmağı Kırgızistan’ın Talas ilinde başlayıp batıya Kazakistan’a doğru akar. Karakol ve Üç Koşoy adlı ırmakların birleşmesiyle oluşur. Kazakistan’ın Taraz şehrinden geçip Aydın Gölü’ne varmadan önce tükenir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *