Saltuklular Nerede Hüküm Sürmüş Olan Bir Türk Beyliğidir?(Çözülmüş)

Saltuklular, Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir. Erzurum, Pasinler, Tercan, İspir, Oltu, Tortum, Micingerd, Bayburt ve civarında 1071-1202 yılları arasında hüküm süren Saltukluların başkenti Erzurum idi. Erzurum (Kâlikala), Hz.

Saltuklular nerede kurulmuştur anadoluya katkıları neler olmuştur?

Saltuklu Beyliği, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Büyük Selçuklu Devleti komutanlarından, Ebü’l-Kāsım İzzeddin Saltuk Bey’in 1071 yılında kurduğu, merkezi Erzurum olan Anadolu Türk Beyliği’dir. Danişmendlilerle birlik olup Haçlılara karşı başarılı savaşlar yapmışlardır.

Saltuklular dönemine ait eserler nelerdir?

Eserleri:

 • Erzurum Kale Camii.
 • Erzurum Ulu Camii.
 • Tepsi Minare ( Saat Kulesi )
 • Mama Hatun Kervansarayı ve Kümbeti.
 • Erzurum, Emir Saltuk Kümbedi.

Micingerd neresi?

Erzurum’un doğusunda yüksek, inişli, yokuşlu, dereler, dağlar arasında tarihi bir köydeki bu kale pek meşhur olup, “Aşağı Pasin” diye bilinen coğrafyada yekpare bir kaya kütlesi üzerine kurulmuştur. Köy yerleşim birimi olarak günümüzde Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlıdır.

Ziyaeddin Gazi kimdir?

Ziyâeddin Gazi, Erzurum’daki Kale Camii ve Tepsi Minare’yi yaptıran Saltuklu emîridir. Artuklulardan Hüsâmeddin Timurtaş (1122-1154)’ın kızıyla evlenmiş ve bu evlilikten Necmeddin Alpı ve Cemâleddin Sevti adlarında iki erkek çocuk dünyaya gelmişti.

Malazgirt savaşından sonra nerede hangi adlarla ilk büyük Türk Beylikleri kurulmuştur?

Saltukoğulları: Erzurum ve civarında, Ebu Kasım tarafından kurulan Saltukoğulları, Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir.

You might be interested:  Almanya'da Ne Kadar Türk Var 2018?(Çözünme)

Anadoluda kurulan Türk beylikleri nelerdir?

Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri kuruluş merkezleri şu şekildedir:

 • Saltukoğulları: Erzurum.
 • Mengücekoğulları: Erzincan.
 • Çaka Beyliği: İzmir.
 • Danişmendliler: Tokat, Malatya, Sivas, Kayseri ve Amasya civarı
 • Artuklular: Güneydoğu Anadolu.
 • Dilmaçoğulları: Bitlis.
 • Çubukoğulları: Harput.
 • Yınaloğulları: Diyarbakır.

Artukluların eserleri nelerdir?

Artukluların en önemli mimari eserleri Malabadi Köprüsü, Mardin Ulu Camii, Harput Ulu Camii, Diyarbakır Artuklu Sarayı gibi önemli eserlerdir.

Mengüceklilerin eserleri nelerdir?

Hem kentin tarihsel kimliğini temsil eden hem de Beyliğin en önemli eserleri arasında Divriği kalesi, Divriği Kale Cami, Divriği Ulu Camii ve Külliyesi ile kümbetler, bedesten, köprüler, su tesisi ve hamamlarla çevredeki kervansaray ve hanlar vb. yapılar yer almaktadır.

Danişmentliler eserleri nelerdir?

Danişmendli mimari eserleri

 • Kayseri Ulu Camii.
 • Niksar Ulu Camii.
 • Kayseri Gülük Camii ve medreseleri.
 • Amasya Halifet Gazi Türbesi.
 • Niksar Melik Gazi türbesi.
 • Tokat Yağıbasan Medresesi (Çukur Medrese)
 • Niksar Yağıbasan Medresesi.

Saltuklular Alevi mi?

İslamî rivâyetlere göre Sarı Saltuk, Peygamber Muhammed’in, İmam Ali’nin ve Hacı Bektaş Velî’nin nesillerinden gelen Alevî (Seyyid / Şerif) Türkmen bir Alevî / Çelebî Türkmen “Er” olarak bilinir. Bu Er’in şeceresi bizzat Nakibü’l Eşraflık kayıtlarında ve Türkmen Alevî ocaklarındaki Alevî silsilesinde geçer.

Anadolu Selçuklu Devleti nerede kuruldu?

Büyük Selçuklu Devleti Türk -İran geleneğine dayalı olan bir devletti. Devlet ilk kurulduğu anda başkenti Nişabur kenti idi. Büyük Selçuklu Devletinde resmi dil Farsça iken, ordunun dili ise Türkçe idi.

Inaloğulları nerede kuruldu?

İnaloğulları Beyliği veya Yinaloğulları Beyliği 1098-1183 tarihleri arasında Diyarbakır ve çevresinde küçük bir bölgede hüküm süren Türk beyliğidir. 1092 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın ölümünden sonra bölgedeki Türkmen beylerini yenerek Amid şehrinin valisi olan Sadr tarafından kuruldu.

You might be interested:  Urfa Savunmasında Türk Halkına Kim Önderlik Etmiştir?(Mükemmel cevap)

Saltuklular nereden gelmiştir?

Saltuklu Beyliği ( Saltuklular, Saltukoğulları) (1092-1202) Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra Erzurum ve civarında kurulan beyliktir. Büyük Selçuklu Devleti komutanlarından, Ebulkasım Saltuk Bey’in 1072 yılında kurduğu, merkezi Erzurum olan Anadolu Türk Beyliği’dir.

Saltuklular kaç yıl hüküm sürdü?

Saltuklular, Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir. Erzurum, Pasinler, Tercan, İspir, Oltu, Tortum, Micingerd, Bayburt ve civarında 1071-1202 yılları arasında hüküm süren Saltukluların başkenti Erzurum idi.

Saltuklular neden kurulmuştur?

Sultan Alparslan, Malazgirt Zaferinden sonra, Bizans İmparatoru Dördüncü Romanos Diogenes’in ölümü ile, anlaşma şartlarının yerine getirilmemesi üzerine, emrindeki kumandanlara Anadolu’da fetihlere devam edilmesini emretmişti. Buna dayanarak Emir Saltuk, Erzurum ve civarını fethederek, Saltuklular Beyliğini kurdu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *