Niksar Ulu Cami Hangi Türk Beyliğine Aittir?(Soru)

Ulu cami 1145 yılında inşa edildi. Büyük Selçuklular adına Anadolu’nun önemli bir kesiminde fetih faaliyetlerini yürütmüş olan Dânişmendliler, hüküm sürdükleri Amasya, Tokat, Niksar, Sivas ve Kayseri çevresinde birçok mimari eser meydana getirmişler.

Ulu Cami hangi Türk beyliğine aittir?

Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde inşa edilmiştir. Ulu Cami, Süleyman Şah’ın oğlu Ahmet Şah tarafından; Darüşşifa ise eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılmıştır. 1228 yılında başlanıp 1243 tarihinde tamamlanan yapı kompleksinin Baş Mimarı Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah’tır.

Niksar Ulu Cami hangi dönemde yapılmıştır?

Niksar Ulu Camii (Melik Gazi Camii olarak da bilinir), Türkiye’nin Tokat ilinin Niksar ilçesinde yer alan bir camidir. Kitabesi bulunmayan yapının ilk inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Nizâmeddin Yağıbasan’ın saltanatı sırasında H. 540 (M. 1145) yılında yaptırıldığı düşünülmektedir.

Manisa Ulu Cami hangi dönemde inşa edilmiştir mimari özellikleri?

Saruhanoğulları Beyliği’nin en önemli yapılarındandır. Muzafereddin İshak Bey tarafından 1366 yılında Mimar Emet Bin Osman’a yaptırılmıştır. Manisa Ulu Cami, Beylikler Dönemi ‘nin en önemli ve ilgi çekici cami planı olarak gösterilmektedir.

Diyarbakır Ulu Cami hangi beylik döneminde inşa edilmiştir?

Diyarbakır Ulu Camii Tarihi Hazreti Ömer (r.a.) zamanında 639 senesinde şehir merkezinde yer alan en büyük ibadethane olan Martoma Kilisesinin yerine yapılmıştır. Ardından 1091 senesinde Büyük Selçuklu Hükümdarı olan Melikşah’ın emriyle çok sayıda tadilat yapılarak bugünkü şekli verilmiştir.

You might be interested:  Türk Dil Kurumu Ne Zaman Açılmıştır?(Soru)

Bursa Ulu Cami kim tarafından yapıldı?

Kendilerine has özellik ve ustalıkla yapılmış eserlerin arasında önemli bir yeri olan Atabey Camii, Atabek Camii diye de adlandırılan Erzurum Ulu Cami, 1179 yılında Saltukoğullarından Melik Nasirüddin Muhammed Bey (1174-1185) zamanında yapılmıştır.

Niksar Ulu Cami kim tarafından yapıldı?

Dânişmendliler’in Niksar ‘a armağanı olan ulu cami, Nizâmeddin Yağıbasan’ın saltanatı sırasında 1145 yılında inşa edilmiştir.

Kayseri Ulu Cami kim yaptı?

Kayseri Ulu Camii (Sultan Camisi veya Cami -i Kebir adlarıyla da bilinir), Türkiye’nin Kayseri ilinde yer almaktadır. Danişmentli hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından 1134-1143 yılları arasında yaptırıldığı düşünülmektedir. 1206, 1723 yıllarında onarım görmüştür.

Ulu Caminin özellikleri nelerdir?

Yapılış tarzı açısından Osmanlı mimarisinde özgün bir yapı olan Ulu Camii, 55 x 69 metre ölçülerinde, dikdörtgen planlı bir yapıdır. Toplam iç alanı 3.165 metrekaredir. Türkiye’deki Ulu Camilerin en büyüğüdür. On iki ayak üzerine yirmi kubbe ile üzeri örtülmüş olan caminin ortasındaki kubbenin üstü açıktır.

Ulu Cami ne zaman kuruldu?

Bursa Ulu Cami, Osmanlı Sultanı I. Bayezid tarafından Niğbolu Seferi’nden dönüşünde verdiği emir ile inşa ettirilmiştir. Caminin yapım tarihini veren bir kitabe yoktur; ancak minber kapısında geçen 802 ( 1399 ) tarihi caminin inşa tarihi olarak kabul edilir.

Birgi Ulu Cami nerede?

Mimari Özellikleri Aydınoğulları Beyliği’nin günümüze ulaşan en erken tarihli eserlerinden biri olan Birgi Ulu Cami, İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi kasabasında yer alır. İnşa kitabesine göre, H. 712 (1312) yılında, Aydınoğlu Mehmed Bey tarafından yaptırılmıştır.

Diyarbakır Ulu Camii Kim Yaptı?

Anadolu’nun en eski camisidir. 639 yılında Diyarbakır ‘a egemen olan müslüman Araplar tarafından şehrin merkezindeki en büyük mabedin (Martoma Kilisesi) camiye çevrilmesiyle oluşturulmuştur.

You might be interested:  Türk Dili Edebiyatı Ne Iş Yapar?(Çözüm bulundu)

Diyarbakır Ulu Cami planı nedir?

Ulu caminin planı dikdörtgen şeklindedir ve çok sütunludur. Avlu içerisinde yer bulunan sekizgen planlı ile yapılmış şadırvan, sekiz adet sütun üzerine yerleştirilerek inşa edilmiştir.

Diyarbakır Ulu Cami hangi semtte?

Ulu Cami 37.912239 enlem ve 40.235771 boylamda yer almaktadır. Sur ilçesine bağlıdır. Ulu Cami haritası Diyarbakır ili içinde nerede olduğu harita merkezinde gösterilmektedir. Ulu Cami posta kodu 21300.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *