Mustafa Kemal Atatürk Türk Milletine Hangi Hak Ve Hürriyetlere Kavuşturmuştur?(EN iyi 5 ipucu)

Atatürk ilkeleri Türk toplumunun çağdaşlaşmasına nasıl katkı sağlamaktadır?

Atatürk ilkeleri sayesinde Türk milleti çağdaş bir toplum olmuştur. Bu ilkeler doğrultusunda yeni bir devlet kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti adıyla kurulan bu devlet çağdaş, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. ekonomik faaliyetlere katılır ve özel sektörü de korur.

Türk milletine verilen haklar nelerdir?

Cumhuriyet’le Gelen 10 Temel Hak

 • Yaşama Hakkı
 • Sağlık Hakkı
 • Eğitim Hakkı
 • Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı
 • Düşünce, Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü
 • Dilekçe Hakkı
 • Konut Dokunulmazlığı
 • Basın Özgürlüğü

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milleti için yaptığı hizmetler nelerdir?

Atatürk ‘ ün Türk Milleti ‘ne yaptığı en önemli hizmetler şu şekildedir:

 • Cumhuriyetin kurulmasıdır.
 • Demokratik bir düzenin kurulmasıdır.
 • Halka, seçme ve seçilme hakkının verilmesidir.
 • Tarım ve ticaretin geliştirilmesidir.
 • Modern ve çağdaş hayatın başlamasıdır.
 • Türk kültürünün yeniden oluşmasıdır.

Inkılapçılık Türk toplumuna katkıları nelerdir?

İnkılapçılık ilkesi özellikle Atatürk’ün geliştirdiği anlayış sayesinde Türk toplumunun daha medeni bir seviyeye ulaşmasını sağlayan bir anlayış türüdür. Bu açıdan özellikle Türk milletinin siyasi ekonomik hukuki ve eğitim kavramları içerisinde yenilenmesini uygarlık seviyesine ulaşmasını sağlar.

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi bize ne kazandırır?

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin amacı; Türk Devriminin ruhunu ve hedeflerini kavrayarak geliştirecek yeni nesiller yetiştirmektir. Böylece, Mustafa Kemal Atatürk ‘ün söylediği gibi; “Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır”.

You might be interested:  Yeni Türk Lirası Ne Zaman Tedavülden Kalktı?(Doğru cevap)

Atatürk ilkelerinden hangisi ayrıcalıksız sınıfsız bir toplumu ifade eder?

Halk Büyük Önderimizin “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir” sözü ile belirlediği gibi, milletimizin doğrudan doğruya kendisi sınıfsız ve ayrıcalıksız kaynaşmış bir kitle olarak bütündür.

Iletişim ile ilgili hak ve özgürlükler nelerdir?

İletişime dayalı hak ve özgürlüklerimiz

 • Özel hayatın gizliliği.
 • Düşünce özgürlüğü
 • Haber alma hakkı
 • Fikir özgürlüğü
 • Bilgi edinme hakkı
 • Toplantı ve dernek kurma hakkı
 • Kitle iletişim araçlarından yararlanma hakkı
 • İfade özgürlüğü

En temel hakkımız nedir?

* İnsanın en temel hakkı yaşamaktır. Temel hak ve özgürlüklerin uygulanması öncelikle yaşama hakkına bağlıdır. Herkes bir diğerinin yaşama hakkına saygı göstermelidir. * Yaşama hakkı bütün hakların temelinde olduğu için hiçbir şekilde engellenemez.

Temel özgürlükler nelerdir?

TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİMİZ NELERDİR?

 • İfade Özgürlüğü
 • Basın Özgürlüğü
 • Din Ve Vicdan Özgürlüğü:
 • Haberleşme Özgürlüğü
 • Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü
 • Toplantı Hak ve Özgürlüğü;
 • Bilim ve Sanat Özgürlüğü

Atatürk ilkeleri Türk milletine neler kazandırdı?

Atatürk ilkeleri sayesinde Türk milleti çağdaş bir toplum olmuştur. Bu ilkeler doğrultusunda yeni bir devlet kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti adıyla kurulan bu devlet çağdaş, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. ekonomik faaliyetlere katılır ve özel sektörü de korur.

Ataturk ilk ne yapti?

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir? Mustafa Kemal Atatürk (19 Mayıs 1881, Selanik – 10 Kasım 1938, İstanbul ), Türk Kurtuluş Savaşı’nın askeri ve siyasi lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve 1923’ten 1938’e dek görev yapmış ilk Cumhurbaşkanı, Türk Ordusu Mareşali ve daha öncesinde bir Osmanlı paşası.

Inkılapçılık özelliği nedir?

İnkılapçılık veya reformizm toplumda gerekli değişikliklerin aniden, devrim şeklinde değil, reformlar yoluyla, yumuşak bir geçiş şeklinde olması gerektiğini savunan dünya görüştür. İnkılapçılık ilkesi temel ilkeler doğrultusunda yenilikçi bir ilkedir. Eski kurumları yıkarak yerine yenisini yapmaktır.

You might be interested:  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nasıl Kuruldu?(EN iyi 5 ipucu)

Milliyetçilik ilkesi ne anlama gelir?

Bir ulusun diğer uluslara bakarak, doğal ve kazanılmış özel karakterlere sahip olması, diğer uluslardan farklı bir varlık meydana getirmesi, genellikle onlardan ayrı olarak onlara paralel gelişmeye çalışması anlayışına milliyetçilik ilkesi denir. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir (1930).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *