Mama Hatun Türbesi Hangi Türk Beyliğine Aittir?(Doğru cevap)

Kümbet, kervansaray, hamam ve camiden oluşan külliye, Erzurum ve çevresinde hüküm süren Saltuklu Beyliği‘nin başına 587’de (1191) geçen II. İzzeddin Saltuk’un kızı Mama Hatun tarafından Erzurum-Erzincan kervan yolu üzerinde Tercan’da (eski adı Mamahatun) yaptırılmıştır.

Mama Hatun Türbesi neden yapıldı?

Erzincan Tercan İlçesinde bulunan Mama Hatun Türbesi, 1192’de ölen Saltuklu Prensesi Mama Hatun adına yaptırılmıştır. Mama Hatun Saltuklu Beyliğinin başına ll91’de geçen II.İzzeddin Saltuk’un kızıdır. Sarıya yakın kesme taştan iki ayrı bölüm halindeki türbe, son derece itinalı bir işçilikle yapılmıştır.

Mama Sultan kimdir?

Mama Hatun, Saltukoğulları Hükümdarı II. İzzettin Saltuk’un kızı Saltukoğulları Beyliği’nin hükümdarı. 1191 yılında hükümdar olmuştur. Eyyubiler’in Ahlat’ı kuşattıklattıkları sırada çevre beyliklerine ait ordularla, Ahlat’a yardıma giden Saltuklu kuvvetlerinin başında bulunmaktaydı.

Baba Hatun Türbesi hangi döneme aittir?

Belh’te XI. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen Baba Hatun Türbesi ise Karahanlılar’a ait Tim Arap Ata Türbesi ‘ne gösterdiği benzerlikle dikkat çekmektedir.

Saltukluların yaptığı eserler nelerdir?

Eserleri:

  • Erzurum Kale Camii.
  • Erzurum Ulu Camii.
  • Tepsi Minare ( Saat Kulesi )
  • Mama Hatun Kervansarayı ve Kümbeti.
  • Erzurum, Emir Saltuk Kümbedi.

Mama Hatun Türbesi ne zaman yaptırılmıştır?

MAMA HATUN TÜRBESİ ve KERVANSARAY: Saltuklu dönemine ait olan türbenin, 1192 yılında ölen Saltuklu Erzurum sahibesi Mama Hatun için yaptırılmıştır. Mimarı Ahlatlı Ebul-nema bin Mufad-dalü`l-Ahval`dır.

Baba Hatun Türbesi hangi devlet?

Kazakistan’ın Talas Havzasında yer alan Ayşe Bibi Köyü’nde inşa edilen Balacı (Babacı) Hatun Türbesi, bölgenin erken tarihli ender örneklerdendir.

You might be interested:  Türk Seddi Hangi Ülke Ile Aramızda?(Mükemmel cevap)

Ayşe Bibi Türbesi hangi devlete aittir?

Ayşe Bibi Türbesi, Kazakistan’ın Ayşe Bibi köyünde inşa edilmiştir. Yapıya ait bir inşa kitabesi yoktur. Bazı araştırmacılar, yapının mimari ve teknik özelliklerine göre Karahanlılar devrine ait olduğunu düşünürler.

Saltukluların en önemli eseri nedir?

1232 senesinde, Ebû Mensûr tarafından inşa ettirilen Micingerd Kalesi, Saltuklulara ait önemli eserlerdendir ve bu eserlerin çoğu zamanımıza kadar ulaşmıştır.

Danişmentlilerin özellikleri nelerdir?

Danişmentliler siyasi varlıkları boyunca Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına büyük katkı sağladılar. Hâkim oldukları bölgelerde bilimi ve sanatı geliştirdiler. Tokat’ta inşa ettikleri Yağıbasan Medresesinde birçok ilim insanının yetişmesine katkıda bulundular. Mimari alanda birçok eser inşa ettiler.

Artukluların eserleri nelerdir?

Artukluların en önemli mimari eserleri Malabadi Köprüsü, Mardin Ulu Camii, Harput Ulu Camii, Diyarbakır Artuklu Sarayı gibi önemli eserlerdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *