Konya Hangi Türk Boyundandır?(Soru)

Oğuzlar’ın Kayı Boyu’nun adını taşıyan #Konya‘daki yerleşim yerleri.

Konya Kadınhanı hangi Türk Boyundandır?

Kadınhanı ‘na yerleşen Türk boyları; Kınık, Bayat, Savur, Avşar ve Çaşdurlar’dır. Kadınhanı merkezde Bayat boyu Doğanlar oymağının adını alan Doğanlar mahallesi ile Üçok kolu Çavundur boyunun adını alan Çavundur mahallesi vardır. Avşarlı mahallesi de adını Avşar boyundan almıştır.

Erzincan Türkleri hangi boya mensup?

14. yüzyılda Sivas, Erzincan, Kayseri ve Tokat civarında hüküm sürmüş Kadı Burhaneddin Devleti Salur boyuna mensuptur.

Kahramanmaraş hangi Türk Boyundandır?

Maraş ve çevresi başta Oğuzların Avşar, Bayat ve Beydili boyları çoğunlukta olmakla birlikte hemen hemen 24 Oğuz boyunun tamamı mevcuttur. İlin %84’ten fazlasını Türk ‘ler, %13’ünü Kürt’ler ve %3’ünü Kafkas kökenliler oluşturur. 1298 tarihinde Türk Memluk Sultanı Maraş’ı Ermenilerden alır.

Oğuz boyları nereye yerleşti?

Oğuzlar, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, İran, Irak, Suriye, Mısır ve Balkanlarda (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Sırbistan) yaşayan Türklerin atası sayılmaktadırlar.

Konya Kadınhanı ismini nereden almıştır?

Eskiden Kadınhanı ‘nın adı Saideli idi ve savaşta üstün başarılar gösteren Said ismindeki bir beye arpalık olarak verildiği için bu adı almıştır. Anadolu Selçukluları Dönemi’nde Raziye Devlet Hatun tarafından bu önemli ipek yolu üzerindeki Saideli yakınlarına bir kervansaray yaptırılmıştır.

You might be interested:  Türk Telekom Müşteri Hizmetleri Nasıl Ulaşılır?(Soru)

Konya kadinhani ismi nereden gelir?

Kadınhanı, Konya ilinin bir ilçesi. Eski ismi Saideli’dir. 1928 yılında ise İsmi Raziye Hatun’un yaptırmış olduğu taş handan dolayı ” Kadınhanı ” olarak değiştirilmiştir.

Yozgat hangi boydan geliyor?

Oğuzların Bozok kolu Anadolu’ya geldikten sonra yoğun bir şekilde Yozgat ve çevresini yurt tutmuşlardır. Bu sebeple bu bölgeye Osmanlı İdari sistemi içerisinde Bozok sancağı adı verilmiştir. Cumhuriyet döneminde bu adlandırma değişmesine rağmen, halk arasında Bozok adlandırması sürdürülmüştür.

Oğuzlar kaç boydan oluşur?

İlk zamanlar Üçok ve Bozok adlarıyla iki ana kola ayrılmış olan Oğuzlar, daha sonraki devirlerde, Dokuz Oğuz, Altı Oğuz, Üç Oğuz adlarında boylara da ayrıldılar. Oğuzlar, yirmi dört boydan meydana gelmişti.

Oguzlar kimdir?

Oğuzlar, Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan Türkleri’nin ataları olan Türk kavmidir. Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinde bahsedilen Kayı Boyu’nun ardından Oğuzlarla ilgili aramalar daha da arttı.

Afşin hangi Türk Boyundandır?

1395 yılında ilhanlı hâkimiyetinin çöküşü üzerine Afşin -Elbistan-Göksun-Maraş ‘a kadar uzanan bölgeye Türkmenler, Oğuzların Boz ok koluna mensup idiler.

Kahramanmaraş Elbistan hangi boydan?

Elbistan ve köylerinde Oğuzların Avşar, Bayat, Beydili boyları çoğunlukta olmakla birlikte hemen hemen 24 Oğuz boyunun tamamı mevcuttur.

Döğer boyu nerede?

Afyonkarahisar’da Diyarbakır’da Kayseri’de Konya’ da Burdur’da Sivas’ta ve Muğla’da Bolu Dörtdivan’da Yukarı Düğer bu adda bir köy vardır ve Dörtdivan’da Düğer yaylasında oğuz boylarına ait yazıtlar göze çarpmaktadır. Türkiye’nin dışında ise Suriye, Carablus, ve Rakka şehirlerinde ise hâӀâ yer ismi olarak adlandırılır.

Türk islam tarihinde devlet kuran Oğuz boyları nelerdir?

A- Gün-Han Oğulları

  • Kayı
  • Bayat.
  • Alkaravlı
  • Kara-ivli. B- Ay_han Oğulları
  • Yazır.
  • Döger.
  • Dodurga.
  • Yaparlı C- Yıldız-Han Oğulları

Türkiye Türkleri hangi boydan gelir?

Oğuzlar, Oğuz Kağan Destanı’na göre 24 boydan ve Kaşgarlı Mahmud’un Divânu Lügati’t-Türk eserine göre 22 boydan oluşan en kalabalık Türk boyu. Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuz boyları; 24 Oğuz boyunu önce iki kolda (Bozoklar ve Üçoklar) daha sonra Oğuz Han’ın 6 oğluna ve son olarak da onların 4 oğluna ayırmaktadır.

You might be interested:  Türk Telekom Mobil Ödeme Limiti Ne Kadar?(Çözünme)

Çepni Türkleri ne demek?

Çepni kelimesi düşmanla savaşan, mert, yiğit, asi, cesur anlamında kullanılmıştır. Günümüzde Rumeli ve Anadolu’da yaşayan Oğuz/Türkmen boylarından biridir. Karadeniz bölgesindekiler çoğunlukla Sünni olmakla birlikte, Alevi olan gruplara da rastlanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *