Kök Türk Devleti Ne Zaman Kuruldu?

Göktürk devleti Türk adı ile kurulmuş olan ilk Türk devletidir. 1. Göktürk devleti ya da Göktürk kağanlığı, 552 ve 588 yılları arasında kurulmuş olan Türk devletidir. 6. yüzyılın ortasında Çin devletinin batısında yer alan Hunlar, Avarlar ile yapılan mücadeleler sonucunda ortaya çıkan bir Türk devletidir.

Kök Türk devletinin kurucusu kimdir?

Devletin kurucusu ve ilk önderi Bumin Kağan’dır. Bumin Kağan’ın kardeşi İstemi Yabgu ülkenin batı kanadını yönetirdi. Göktürkler komşuları olan Çin, Sasani (İran) ve Bizans İmparatorluğu ile askerî, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurdular.

2 Göktürk Devleti ne zaman kim tarafından kurulmuştur?

Türk tarihine ilk bağımsızlık ayaklanması olarak damgasını vuran II. Göktürk Devleti (Kutluk Devleti ) 682 tarihinde Kutluk Kağan tarafından merkezi Ötüken de kuruldu. Bilge Kağan hükümdarlığı döneminde en parlak dönemini yaşayan Kutluk Devleti 744 yılında yıkıldı.

2 Köktürk devleti nasıl kuruldu?

Kök Türk (Kutluk) Devleti. 630 yılında Doğu Kök Türk Devleti ‘nin Çin egemenliği altına girmesiyle, elli yıl kadar süren bir esaret dönemi başladı. Bunun sonucunda Kutluk’un başlattığı ayaklanma amacına ulaştı. Etrafına topladığı Türklerle Ötüken bölgesine yerleşen Kutluk Kağan II. Kök Türk Devleti ‘ni kurdu (681).

You might be interested:  Türk Dil Kurumu Hangi Ilke Ile Ilgilidir?(En iyi çözüm)

Göktürkler 552 de kimi mağlup etti?

Göktürk Devleti Kuruluşu 551’de Bumin Kağan Batı Topa İmparatorunun kızıyla evlenerek Batı Topa İmparatorluğuyla ittifak kurar. 552 ‘de de Batı Topa İmparatorluğuyla güçlerini birleştirerek Juan Juan İmparatorluğunu bozguna uğratır.

Kök Türk mü Gök Türk mü?

Şunu da belirtmemiz gerekirse esasen bu kavim kendini Göktürkler olarak tanımlamazdı. Daha çok Türk devleti olarak anılan bu devlet Orhun Kitabeleri’nde belirtilen Ökük ve Türük ibaresinden türetilerek “ Göktürk ” halini almıştır.

Göktürk Devletinin ünlü devlet görevlisi kimdir?

olarak adlandırılan Tonyukuk, Türklerin istiklalini yeniden kazandığı II. Doğu Göktürk Devleti zamanında yaklaşık 50 yıl devlet hizmetinde bulunmuş bir devlet adamıydı.

2 Göktürk devletinin en parlak dönemi kimin dönemidir?

Devletin en parlak dönemi ise Bilge Kağan zamanıdır. Bilge Kağan öldükten sonra devlet zayıflamaya başlamış ve Uygur, Basmil ve Karluk Boyları ayaklanmıştır.

Göktürk Devleti nerede ne zaman kim tarafından kuruldu?

1. Göktürk devleti ya da Göktürk kağanlığı, 552 ve 588 yılları arasında kurulmuş olan Türk devletidir. 6. yüzyılın ortasında Çin devletinin batısında yer alan Hunlar, Avarlar ile yapılan mücadeleler sonucunda ortaya çıkan bir Türk devletidir.

Türklerin ilk lideri kimdir?

Türkler, her dönemde etrafında birleşecekleri bir lider bulduklarında tarihin seyrini değiştirmek üzere gayret sarf etmişlerdir. Asya Hun Devleti’nin kurucusu Teoman bu liderlere ilk örnek. Akabinde adını tarih sayfalarına yazdıran Mete Han sahneye çıkacak ve MÖ 209’da Hun tahtına oturacaktı.

2 Köktürk devletinin diğer adı nedir?

İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı (Çince: 後突厥/后突厥, pinyin: Hou Tūjué veya 突厥第二汗國; 681 – 744), Çin egemenliğine giren Göktürkler (Doğu Göktürk Kağanlığı) Kutluk Kağan zamanında yeniden bağımsızlığına kavuştu. Bu yüzden bu devlete “Kutluk Devleti ” de denir.

You might be interested:  Türk Telekom Telefon Hattı Nasıl Iptal Edilir?(Çözülmüş)

2 Göktürk devletinin başkenti neresidir?

Tarihteki tüm Türk devletlerinde olduğu gibi II. Göktürk Devleti ‘nin yıkılışının temel sebebi de iç karışıklıklardır. Nihayetinde yine bir Türk uruğu olan Uygurlar, 744’te Göktürkleri yıkmıştır. Devletin çöküşünde o döneme ait siyasi uruklar olan Tuğluklar ve On-Oklar arasındaki çekişme etkilidir.

Bumin Kağan 552 yılında kimi yendi?

Bu bakımdan Bumin Kağan ‘ın Türk tarihindeki yeri ayrıdır. Bumin Kağan 551 yılında Prenses Chang’le ile evlenerek Batı Vey hanedanı ile akrabalık kurdu. 552 ‘de Huai-Huang’ın kuzeyinde Cücenlere ağır ve ani bir darbe vurarak bu devleti ortadan kaldırdı.

Göktürkler hangi devleti yıktıktan sonra bağımsızlığa kavuşmuştur?

Bumın Kağan, 552 yılında Avarlar üezrine baskın yapar ve onları mağlup eder. Bumın Kağan’ın kazandığı bu zaferden sonra Köktürk Kağanlığı tam olarak bağımsızlığına kavuşmuş olur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *