Kırşehir Hangi Türk Boyundan?(Doğru cevap)

Tatar Türkleri, Ahıska Türkleri, Kıpçak Türkleri ve Terekeme Türkleri de Kırşehir‘de yaşayan Türk nüfusun içindedir. Kırşehir‘de yaşayan Türkmen Aşiretlerinin önemli bir kısmı Varsak Türkmenleridir. Kentte yaşayan Kıpçak Türkleri Kaman ilçesinin eski kurucularından sayılmaktadır.

Kırşehir Akpınar hangi Türk boyundan?

AHISKA AŞİRETLERİ Kırşehir ‘de özellikler Kurancılı’da ”Gürcüoğlu” sülale adı alan oymak Ahıska Türkleridir. Kırşehir merkeze bağlı tepesidelik köyünden Canlar Ailesi Karapapak (Terekeme) Türklerindendir. SİBİR AŞİRETİ Akpınar Aşağıhamamözü Köyünde ”Savran” soyadı alanlar.

Kırşehir hangi Oğuz boyundan?

Bugün Kırşehir içinde kasaba ve köy adı olarak Oğuz boylarından “Çepni, Bayındır, Buğduz (Büğdüz), Kargın, Yazır, Kınık, Avşar” boylarının adları ile oba, oymak ve diğer Türkçe adlar yaşatılmaktadır.

Mucur hangi boydan?

Karacakurt aşireti, Kırşehir, Hacıbektaş ve Mucur ‘a bağlı 60’a yakın köylerde oturan bir Türkmen aşiretidir. (Altınok, Baki Yaşa, Anadolu’da Türkmenler Bir Türkmen Ozanı Aşık Hüseyin, Ocak Yay. Ank, 2000) “Bu aşiret Oğuzların Bozok kolunun Bayat boyundandır.

Kırşehir’de kimler yaşamış?

Kırşehir ve çevresinde yapılan araştırmalar ilin tarihinin, Eski Tunç Çağı’na (M.Ö. 3000-2000) kadar uzandığını göstermektedir. Daha sonra Hititler, Frigler, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklu ve Osmanlılar yörede hüküm sürmüştür.

Kırşehir soyu nereden gelir?

Kırşehir ilimiz Türk nüfusunun yoğun olduğu bir ilimizdir. İl merkezi dahil bütün ilçelerde Türk nüfusu çoğunluktadır. Türkmen Aşiretleri ve Yörükler Türk nüfusunun ana gövdesini oluşturur. Tatar Türkleri, Ahıska Türkleri, Kıpçak Türkleri ve Terekeme Türkleri de Kırşehir ‘de yaşayan Türk nüfusun içindedir.

You might be interested:  Türk Telekom Kimin?

Rişvan Aşireti nerede?

Rişvan aşireti Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Ankara Haymana ilçesi, Konya, Cihanbeyli, Kulu, Antakya, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş, Elazığ, Kırşehir bölgelerine dağılmış bir aşirettir. Bu aşiretin bir çok kolu vardır. Hacı Bedir Ağa’nın soyu Rişvan aşiretinin “Zürevkan Kolu”dur.

Kırşehir kim ilçe yaptı?

20 Temmuz 1954 tarihinde Osman Bölükbaşı’yı tekrar milletvekili seçtiği için Kırşehir ilçe yapıldı (Adnan Menderes konuyla ilgili Meclis’te ‘Türkiye’nin hiçbir vilayetinde yüzde 3’ten fazla oy almayan bir partiye mensup milletvekilini iki seçimde de seçen Kırşehir’in, bir içtimai ve siyasi bünye itibarıyla anormallik

Kırşehir Çiçekdağı Kürt mü?

Çiçekdağı ilçe nüfusu 14 bin 186. Bu nüfusun 6292 si ilçe Merkezinde oturuyor. 7894 kişi ise Belde ve köylerde. İlçe merkezinin nerdeyse tamamı Türkmenlerden oluşur. Kürtler kendi köylerinde yaşamaktadır.

Kırşehir hangi ile yakın?

İç Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. Yozgat, Nevşehir, Aksaray ve Ankara ile sınır komşusudur.

Yabanlı aşireti hangi boydan?

Köye bu nedenle halk arasında “Seydin “ denilmiş olup 1970’li yıllarda adı Özce olarak değiştirilmiştir. ÇAY İÇİ: 1071Malazgirt zaferinden sonra Horasandan Anadolu’ya gelen Yabanlı aşireti bayat boyuna mensup olup Sis sancağı üzerinden bugünkü Kozan ve Kadirli’den Anadolu’ya girmişlerdir.

Bayat boyu nereden gelmiştir?

Irak’ın Kerkük bölgesinde yerleşmiş olan Bayatların, geçen yüzyılın başlarında, 2000 çadır kadar olduğu tespit edildi. Bu bayatların, İran Bayatlarından olması muhtemeldir. Anadolu’nun Türk yurdu haline getirilmesinde ve İslamiyet’in yayılmasında büyük hizmetleri olan Bayat boyundan, büyük şahsiyetler yetişti.

Döğer boyu nerede?

Afyonkarahisar’da Diyarbakır’da Kayseri’de Konya’ da Burdur’da Sivas’ta ve Muğla’da Bolu Dörtdivan’da Yukarı Düğer bu adda bir köy vardır ve Dörtdivan’da Düğer yaylasında oğuz boylarına ait yazıtlar göze çarpmaktadır. Türkiye’nin dışında ise Suriye, Carablus, ve Rakka şehirlerinde ise hâӀâ yer ismi olarak adlandırılır.

You might be interested:  Türk Telekom Internet Kotası Nasıl Öğrenilir?(En iyi çözüm)

Kırşehir’in Özellikleri Nelerdir?

Binlerce yıl birçok devlete ev sahipliği yapan Kırşehir, kışları soğuk ve yağışlı, yazları da sıcak ve kurak olduğundan, özellikle bahar aylarında turist akınına uğrar. Genel olarak bozkır görünümündeki şehrin vadi tabanlarında ve sulak bölgelerinde, yer yer kavaklık ve meyve bahçeleri vardır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *