Ilk Türk Islam Eserleri Hangi Devlet Döneminde Yazılmıştır?(Doğru cevap)

Ilk Türk islam eserleri hangi devlet döneminde meydana gelmiştir?

11. yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafından yazılan ve Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulan eserdir.

Edebiyat alanında ilk Türk islam eserleri kimin dönemde yazılmıştır?

Türk edebiyatında İslami dönem edebiyatının ilk örnekleri 11.ve 12. Yüzyıllarda ortaya çıkmıştır. Bu eserlerden ilk örneği Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig eseridir. Bu eser, Hakkaniye Türkçesi ile yazılmıştır.

Ilk Türk islam devletlerinde oluşturulan ilk yazılı eserler nelerdir?

Şimdi bu eserleri ve özelliklerine ana hatlarıyla değinelim.

 • Kutadgu Bilig:
 • Divanu Lügati’t Türk:
 • Atabetü’l Hakayık:
 • Divan-ı Hikmet:
 • Tarihi Yemin:
 • Şehname:
 • Muhakemetü’l Lügateyn:
 • Siyasetname:

Türk islam tarihine ait ilk edebi eserler nelerdir?

İlk Türk İslam edebî eserleri hangileridir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

 • İlk Türk İslam eserleri:
 • Kutadgu Bilig (Kutlu, Mutlu Olma Bilgisi):
 • Yazarı Yusuf Has Hacip’tir.
 • Divan-ı Lugat-it Türk:
 • Yazarı Kaşgarlı Mahmut’tur.
 • Atabet’ül Hakayık (Gerçekler Eşiği):
 • Divan-ı Hikmet:
 • Yazarı Hoca Ahmet Yesevi’dir.
You might be interested:  Türk Ordusu Nerede?(Çözülmüş)

Türk tarihindeki ilk yazılı eserler nelerdir?

Türklerin en eski yazılı eserleri 6. yüzyıldaki Yenisey yazıtlarıdır; ancak bunlar okunamadığı için belge niteliği taşımazlar. Bu bakımdan Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı ürünleri Göktürk yazısıyla ortaya konulan Orhun yazıtlarıdır. Göktürk yazısı 4’ü sesli 38 harften meydana gelmiştir.

Kutadgu Bilig hangi Türk islam devletine aittir?

Kutadgu Bilig ([qʊtaðˈɢʊ bɪˈlɪɡ]) (Günümüz Türkçesi ile: Mutluluk Veren Bilgi ya da Devlet Olma Bilgisi), 11. yüzyıl Karahanlı Türklerinden Yusuf Has Hacib’in Doğu Karahanlı hükümdarı ve Kaşgar Prensi Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han’a (Ebû Ali Hasan bin Süleyman Arslan) atfen yazdığı ve takdim ettiği Orta Türkçe eserdir.

Türklere Müslümanlığı ve islam peygamberini anlatan ilk eser nedir?

İslâmî Türk edebiyatının bilinen ilk büyük eseri olan Kutadgu Bilig, 6645 beyit içeren manzum olarak yazılmış bir siyasetnâme kitabıdır.

Islamiyeti kabul eden ilk Türk devletinin adı nedir?

İslamiyet ‘i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar’dır. 840-1212 yıllarında Ortadoğu’da önemli bir hükümdarlık kuran Karahanlılar, o dönem özellikle Çinliler ile önemli bir mücadeleye girmişti.

Geçiş dönemi eserleri ne demek?

Türk edebiyatında geçiş dönemi 11. ile 12. yüzyıllar arasında başlangıcı yapmaktadır. Özellikle İslami açıdan ortaya çıkan bu geçiş, Arap kültürünün ön plana çıkarırken aynı zamanda Türk edebiyatının gelenek ve göreneklerine korumaya çalıştı bir zamandır.

Karahanlılar döneminde yazılan ilk Türk islam eserleri nelerdir?

Karahanlılar devrinde meydana gelen Türk edebiyatının ilk büyük eseri 1069 yılında yazılan Yusuf Hac Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig ‘dir. 12. yüzyılın baslarında yazıldığı tahmin edilen Edip Ahmet Yükneki’ye ait Atabet ül Hakayık, bu edebiyatm diğer bir önemli ürünüdür.

Türk islam devletleri nedir?

Mustafa YILDIZ(Gazeteci) TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

 1. TOLUNOĞULLARI ( 868 – 905 )
 2. İHŞİDİLER ( AKŞİTLER ) ( 935 – 969 )
 3. KARAHANLILAR ( 840 – 1212 )
 4. GAZNELİLER ( 963 – 1187 )
 5. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ ( 1038 – 1157 )
 6. HARZEMŞAHLAR ( 1097 – 1231 )
 7. EYYUBİLER ( 1174 – 1250 )
 8. MEMLUKLAR ( 1250 – 1517 )
You might be interested:  Mangala Türk Zeka Ve Strateji Oyunu Nasıl Oynanır?(Soru)

Türk islam edebiyatının Orta Asya sahasındaki eserleri nelerdir?

Bu dönemde Kutadgu Bilig, Divanü Lügati’t- Türk, Atabetül’l Hakayık ve Kur’an tercümeleri gibi eserler vücuda getirilmiştir. Balasagunlu Yusuf Has Hacip ve Kâşgarlı Mahmud gibi Türk dilinin usta isimleri bu dönemde eserlerini vermişlerdir.

Türklerde ilk islami eserler hangi alfabe ile yazılmıştır?

Yazılı edebiyat İslamiyet öncesi Türk edebiyatının en önemli eserleri Orhun Yazıtları ile Uygur Metinleri’dir. Orhun Yazıtları Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Göktürk alfabesi ile Göktürkler tarafından yazılmış yapıtlardır.

Ilk islam eserleri nelerdir?

İslami ilk eserler denince akla “Kutadgu Bilig”, “Divanü Lügati’t-Türk”, Atabetü’l-Hakayık”, “Divan-ı Hikmet”, “Muhakemetü’l-Lugateyn” ve ‘Dede Korkut Hikâyeleri” gelir.

Kutadgu Bilig nedir özellikleri nelerdir?

Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur. Kutadgu Bilig “mutluluk veren bilgi”, “hükümet olma bilgisi” gibi anlamlara gelir. Didaktik (öğretici) bir eserdir. Mesnevi şeklinde ve aruz vezniyle 6645 beyit olarak yazılmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *