Ikibin Türk Lirası Nasıl Yazılır?(Doğru cevap)

Ikibin TL rakamla nasıl yazılır?

Para ile ilgili yapılacak olan ticari işlemlerle senet, fatura, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır: 2000,55 TL – ikibin TL, ellibeş kr. 501,61 TL – beşyüzbir TL, altmışbir kr.

5 bin TL rakamla nasıl yazılır?

“Beş bin ” kelimesi Türk Dil Kurumu’na göre “Beş bin ” şeklinde yazılmalıdır.

500 TL rakamla nasıl yazılır?

Merkez Bankası, hata yapılmadığını, daha önce çıkarılan 500 TL ‘de de ‘BEŞYÜZ’ ibaresinin bitişik yazıldığını açıkladı. Türkiye, yılbaşında tedavüle çıkan TL ile birlikte hem yeni parasıyla hem de yeni 200 TL ile tanışırken, ‘hatalı basım’ tartışmaları da başladı.

On bir bin Nasıl Yazılır TDK?

TDK ‘ya Göre On Bin Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir? On ve bin iki ayrı kelime olduğu için bitişik değil ayrı yazılmalıdır. Not: Hikaye ve roman gibi edebi eserlerde on bin, rakamlarla değil harflerle yazılmalıdır.

Bin lirada kaç tane sıfır vardır?

Rakamla “ BİN ” yazayım: 1.000. Kaç sıfır var? 3 sıfır.

Şer eki nasıl yazılır?

10. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2′ şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb.

Saat 20.00 da mı de mi?

not: dahi anlamındaki de dahi olarak yazılır. saat başlarının okunuşunda dakika bölümüne yer verilmez ve yazımda da benzer bir kural uygulanır. yani “yirmi sıfır sıfırda” diye okunmadığı için bunun doğrusu ” 20.00 ‘de”dir.

You might be interested:  Türk Bayrağı Hangi Savaşta?(En iyi çözüm)

5 milyarda kaç sıfır vardır?

Milyar sayısında 9 adet sıfır bulunuyor.

Besyuz nasil yazilir rakamla?

Bu kelime genellikle Beşyüz şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Beş yüz şeklinde olmalıdır.

100000 nasıl yazılır?

Yüz bin kelimesinin doğru yazılışı “Yüz bin” şeklindedir.

60 TL rakamla nasıl yazılır?

Biliyorsunuz sayılar yazıyla (daha doğrusu harflerle) ve yahut da rakamla yazılabilirler, mesela 60 sayısının harflerle yazılışı “altmış”tır rakamlarla yazılışı 60 ‘tır.

Onbir sayısı nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Onbir şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı On bir şeklinde olmalıdır.

30 tl nasıl yazılır?

Bir liradan küçük miktarların “kuruş” cinsinden yazılması uygunsa da “lira” olarak da yazılabilir. “Lira” olarak rakam ile yazımda “sıfır (0)” ve “virgül (,)” kullanılır, sonuna “lira” eklenir. Örneğin “0,25 TL ”. TL ” ile “0,3 TL ” (veya “0, 30 TL ”) biri birler, diğeri onlar basamağında büyüklüğü ifade etmektedir.

Bire bir nasıl yazılır TDK?

Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘ birebir ‘dir. BİREBİR NASIL YAZILIR? Bu kelimenin “ birebir, bire bir ” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı birebir şeklinde olmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *