Gümüşhane Hangi Türk Boyundan?(Çözünme)

Çepniler 24 Oğuz boyundan biri olup Anadolu’nun fethi ve Türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır. 13. yüzyılın ikinci yarısında Selçuklular Moğol istilası altında ezilirken Gümüşhane ve çevresinin müdafaası Çepni Türklerine kalmıştır.

Gümüşhane Kürt mü laz mı?

Gümüşhane ilimiz Karadeniz bölgesinde yer aldığı için acaba Laz varmı gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Gümüşhane ‘de Laz yerleşimi yoktur. Lazca konuşan Gümüşhane ‘li de bulunmamaktadır. Gümüşhane ‘de Badıllı Aşiretinden Türkmenlerin kurduğu çok sayıda köy mevcuttur.

Gümüşhane nereden ayrılma?

Tanzimat’ın ilk yıllarında Osmanlı İmparatorluğunun batıdan ilham alarak idari yapıda yapmış olduğu değişikliğe binaen Gümüşhane Erzurum’dan ayrılarak Trabzon Eyaleti’nin bir livası olmuştur.

Gümüşhaneliler kürt mu?

Gümüşhane ‘nin Kelkit ilçesinde 13 Kürt köyü var, köylülerin büyük kısmı Alevi Kürtlerden oluşuyor. Bazı Kürtler 600 yıl öncesinden Kelkit ilçesini yurt edinmiş.

Gümüşhane’nin insanları nasıl olur?

1- Gümüşhane insanı efendi kişilikli çalışkan mert, cömert, dürüst, akıllıdır! 3- Gümüşhane insanı misafirperver hemşeri canlı sıcak, kanlı insanlardır! 4- Gümüşhane insanı her gittiği ilde, duruşu efendiliği ve saygınlığını kaybetmeyen, mayası temiz. İnsanlardır.

Gümüşhane Hangi millet?

Çepniler 24 Oğuz boyundan biri olup Anadolu’nun fethi ve Türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır. 13. yüzyılın ikinci yarısında Selçuklular Moğol istilası altında ezilirken Gümüşhane ve çevresinin müdafaası Çepni Türklerine kalmıştır.

You might be interested:  Yabancı Plakalı Araç Nasıl Türk Plaka Olur?(Çözülmüş)

Gümüşhane’nin özellikleri nelerdir?

Kuzey Anadolu sıradağları içinde yer alan ilin toprakları çok engebeli olup en yüksek yeri günümüzde Çakırgöl olarak bilinen dağlarında 3.000 metreyi geçmektedir. İlin kuzey kesimi Zigana (Kalkanlı) ve Soğanlı dağları, güneyi ise Çoruh, Kelkit, Kop ve Otlukbeli dağları tarafından çevrilidir.

Gümüşhane’nin ilçeleri nelerdir?

Gümüşhane’nin ilçeleri

 • Gümüşhane (il merkezi)
 • Kelkit.
 • Köse.
 • Kürtün.
 • Şiran.
 • Torul.

Gümüşhane Karadeniz mı?

6.575 kilometrekare yüzölçümüne sahip Gümüşhane ili Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü’nün iç kesiminde 38° 45′ – 40° 12′ doğu boylamları ile 39° 45′ – 40° 50′ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Gümüşhane ‘nin ünlü yayları da kuzey kesiminde bulunur.

Torul Trabzondan ne zaman ayrıldı?

1828’den Cumhuriyete kadar Trabzon vilayetinin Gümüşhane sancağına bağlı bir kasaba, Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte Gümüşhane’ye bağlı bir ilçe olmuştur. Kürtün beldesi de 1990’da yerleşimden ayrılarak ilçe olmuştur.

Gümüşhane nasıl bir yer?

Gümüşhane ‘nin kuzey kısımlarının Karadeniz’in ılık ve nemli iklimine sahip olması, buraya kış aylarında olan talebi arttırmaktadır. Ancak şehrin büyük bölümünde Doğu Anadolu Bölgesi’nin sert karasal iklimi hâkimdir. Yüksek bir şehir olduğundan kış ayları uzun ve kar yağışlıdır.

Gümüşhane neyi ile meşhur?

GÜMÜŞHANE ‘İN MEŞHUR LEZZETLERİ

 • Pestil ve Köme. Gümüşhane deyince akla ilk gelen Pestil ve Köme’ dir.
 • Kete. Kete, bir hamur işi türüdür.
 • Katıklı Çorba. Katıklı çorba, Gümüşhane ‘ ye özgü bir çorbadır.
 • Gendime Pilavı Gendime Pilavı, Türkiye’ de birçok ilde pişirilmektedir.
 • Evelik Dolması
 • Kartol Yahnisi.

Gümüşhane deniz var mı?

GÜMÜŞHANE (AA) – MUHAMMET ÇELİK – Doğu Karadeniz’in denize kıyısı olmayan kenti Gümüşhane ‘de, zengin dere yatakları ve enerji için kurulan barajlardaki 38 tesiste her yıl ortalama 4 bin 675 ton alabalık üretiliyor.

You might be interested:  Türk Hava Yolları Bilet Iptali Nasıl Yapılır?(EN iyi 5 ipucu)

Gümüşhaneliler Ermeni mi?

Toplam 119.968 nüfusa sahip olan Gümüşhane Sancağı’nda 1.712 Ermeni yaşamaktaydı. Ermeni nüfusu, Gümüşhane Sancağı’nın toplam nüfusunun ancak % 1.4’üne denk gelmekteydi.

Gümüşhane ne zaman il oldu?

Osmanlı hakimiyetinin ilk zamanlarında Erzurum eyaletine bağlı iken sonraları Trabzon’a bağlanan Gümüşhane sancağı 20 Nisan 1924 tarih ve 491 sayılı kanunun 89. maddesinde “Vilayet” başlığı altındaki kanunla 1925 yılında il olmuştur. 1925-1926 tarihli Trabzon salnamesinde “ Gümüşhane Vilayeti merkez ilçe ile birlikte

Gümüşhane plakası nedir?

29 numaralı plaka kodu ülkemizde yer alan Gümüşhane iline aittir. Araçların plaka kodlarının 29 olması halinde araçların Gümüşhane iline kayıtlı olduğu bilinir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *