Giresun Hangi Türk Boyundan?(Çözülmüş)

Karadeniz’de özellikle Giresun ve çevresinde Çepni boyundan insanlar yaşar.Trabzon’un Türkleşmesini sağlamışlardır. Çepniler, sayıları 24 olarak belirlenen Oğuz Boyları‘ndan biri ve en kalabalık olanıdır.

Çepni boyu nereden gelir?

Günümüzde Rumeli ve Anadolu’da yaşayan Oğuz/Türkmen boylarından biridir. Karadeniz bölgesindekiler çoğunlukla Sünni olmakla birlikte, Alevi olan gruplara da rastlanır. Anadolu’ya gelmeden önce Türkistan ve Horasan’da öbür boylarla birlikte yaşayan Çepniler, Selçuklular’a katılıp Anadolu’ya geldiler.

Ordu Türkleri hangi boydan?

Ordu Oğuzların bir kolu olan Çepni Türklerinin yerleştiği bölgedir.

Trabzonda hangi Türk boyları var?

Trabzon genelinde Çepni, Çebi, Hamzaçebi, Akifçebi, Çep, Çapoğlu, Çebili, Çepnioğlu, Çetmi gibi soyadları oldukça yaygındır. Bu da bölgedeki Çepni Türklerinin varlığını göstermektedir.

Giresunlular Çepni mi?

Giresun ‘da yaşayan hemşehrilerimizin büyük bir kısmının atası olan Çepni Türkleri, Karadeniz’i Türkleştiren Oğuz boylarından biridir. Çepni Türkleri göç ettiği diğer vilayetler Sinop, Ordu, Trabzon’dur.

Ünye hangi Türk boyu?

Ünye ‘de ve Karadeniz’de yaşayan Türkler Gök-Han’ın çocuklarından ÇEPNİ’nin soyundan türemişlerdir. O boya Çepni boyu veya Çepni Türkleri derler. Çepniler daha çok Karadeniz Bölgesi’ni kendilerine seçmişlerdir. En yoğun bir şekilde Trabzon Şalpazarı ilçesinde yerleşmişlerdir.

Ordu Mesudiye hangi Türk boyu?

Mengücekoğulları Beyliği komutasında Mesudiye ‘ye ilk yerleşen Türk boylarından birisi Uzunalioğulları boyudur. Şu anda Mesudiye ‘de soyadı Uzunyurt ve Uzun olan sülaleler, o zamanki Uzunalioğulları boyu içinde yer almışlardır.

You might be interested:  Dolar Ne Kadar Türk Lirası?(EN iyi 5 ipucu)

Ordu ilinin eski adı nedir?

Ordu ili MÖ 400 yılından önce şehir merkezinin 5 kilometre dışında olan halk arasında Bozukkale olarak bilinen bölgede ‘Kotyora’ adıyla kurulmuştur. Kotyora, “Kut Yöresi” anlamına gelmektedir.

Ordu Ulubey hangi boydan?

Ulubey bölgesi, XIV. yüzyılın ortalarından itibaren Hacı Emir Oğulları Beyliği’nin idaresine geçmiştir. Hacı Emir Oğulları, XIV. yüzyılın ilk yarısında, Mesudiye civarında, Bayram oğlu Hacı Emir adında bir Bey tarafından kurulan yerli bir Beyliktir. Bayram Bey, bu yöreye yerleşen Oğuz Türklerinin Çepni Boyundandı.

Tokat’ta hangi Türk Boyları?

“Salur” kelimesi kılıç sallayan anlamında kullanılmıştır. 14. yüzyılda Sivas,Erzincan, Kayseri ve Tokat civarında hüküm sürmüş Kadı Burhaneddin Devleti Salur boyuna mensuptur. Anadolu’da Salur boyuna mensup halkın yaşadığı bölgelerde Salur ismini taşıyan çok sayıda köye rastlanmaktadır.

Trabzon halkı Rum mu?

rum olmayan trabzonludur. rum olsa da, türkiye cumhuriyetinde doğduğu ve buranın örf adetiyle büyüdüğünden kendini türk hisseden rumdur.

Karadenizlilerin ırkı nedir?

halk ağırlıklı olarak çepni kökenlidir. gürcü, çerkes, laz, çeçen vs. halklar çepnilerle beraber birbirine karışarak ortaya aksi, lanet ve çekilmez bir insan türü çıkmıştır. karadeniz ağırlıklı olarak oğuz-çepni boyundandır.

Giresun Çepni nedir?

” Çepni ” kelimesi düşmanla savaşan anlamında kullanılmıştır. Karadeniz’de özellikle Giresun ve çevresinde Çepni boyundan insanlar yaşar.Trabzon’un Türkleşmesini sağlamışlardır. Çepniler, sayıları 24 olarak belirlenen Oğuz Boyları’ndan biri ve en kalabalık olanıdır. Üç – Oklar’ın Gök Han koluna bağlıdırlar.

Çepniler hangi dili konuşuyor?

Çepnice veya Çepni dili, eski tarihlerde çoğunlukla Batı Asya’da konuşulan, Türk boylarından Çepni Boyu’na ait bir dildir. Aynı dilbirliği içinde, kendine özgü sözcükleriyle Çepni dili bilenler kendi aralarında anlaşmalarını sağlayan bir özel dildir, o dili konuşan kişilerin çoğunluğu Giresun, Ordu, Gümüşhane’dir.

You might be interested:  Çikolatalı Türk Kahvesi Nasıl Yapılır?(En iyi çözüm)

Giresun Espiye hangi Türk boyundan?

Espiye ‘nin Türk yurdu olması Oğuz Türklerinin bir kolu olan Çepnilerin bölgeye gelmesiyle başlar. Oğuz Han’ın üç oğlundan biri olan Gün Han’ın; Bayındır, Peçenek ve Çavuldur boyları ile kardeş olan Çepniler XII ve XIV. Yüzyılda Kürtün bölgesine gelmesi ile Karadeniz kıyıları Türkleşmeye başlamıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *