Gençlige Hitabede Atatürk Türk Gençligine Hangi Mesajı Vermektedir?

Atatürk Gençliğe Hitabe ile Türk gençliğine hangi mesajları vermektedir?

Mustafa Kemal, bu hitabıyla geçmişte yaşanılan sıkıntıların bir daha tekrar etmemesi için Türk milletinin istikbali olan gençlere hayati öğütlerde bulunmuştur. Bu karanlık şartlarda dahi Türk gençliğinin ödevinin Türk istiklal ve cumhuriyetini sonsuza kadar korumak ve savunmak olduğu ifade edilir.

Ey Türk gençliği hangi ilke?

” Ey Türk gençliği! Birinci ödevin Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini, sonsuza dek korumak ve savunmaktır. Varlığının ve geleceğinin biricik temeli budur. Bu temel, senin en değerli (güven) kaynağındır.

Ey Türk Gençliği Nasıl Yazılır?

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.

Gençliğe Hitabe kim tarafından yazılmıştır?

Gençliğe Hitabe, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Fırkasının II. Büyük Kongresi’nde, Nutuk adlı eserini meydana getiren konuşmasının sonunda 20 Ekim 1927 günü Türk gençliğine hitap etme amacıyla söylenen metindir. Nutuk’un sonuç bölümünü meydana getirir.

Gençliğe hitabe ne anlama gelir?

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Anlamı: Birinci görevin, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini sonsuza dek korumak ve savunmaktır. Varlığının ve geleceğinin biricik temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

You might be interested:  Akdeniz Ne Zaman Türk Gölü Oldu?(Mükemmel cevap)

Nutuk ne ile sona erer?

Nutuk, durumu özetleyerek başlar ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile biter.

Gençliğin Ataya Cevabı ne zaman yazıldı?

gençliğe hitabenin söylendiği günün ertesinde rastlayan 21 ekim 1927 gününde, ankara hukuk mektebi öğrencileri saat 13.00’te toplanarak basına şu bildiriyi vermişlerdir: -ey türklüğün büyük teşahhusu, ey bizim aziz babamız!

Bütün ümidim Türk Gençliğindedir sözü ne zaman?

Ulu Önder Atatürk’ün, 1927 yılında “Ey Türk gençliği” sözüyle başladığı Gençliğe Seslenişini hepimiz ezbere biliriz.

Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur sözü kime ait?

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur. sözleri hangi şahsa aittir?_ Mustafa Kemal Atatürk.

Atatürk gençliği nasıl ifade etmiştir?

Büyük Önder Atatürk ‘ün gençlere güvenini,“Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizlersiniz. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizlersiniz”.Cümleleriyle ifade etmiştir.

Atatürk’ün söylediği sözlere ne denir?

Atatürk ‘ ün Özdeyişleri

 • Ne mutlu “Türküm” diyene.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.
 • Yurtta sulh, cihanda sulh.
 • Sizlere saldırmanızı değil, ölmenizi emrediyorum.

Atatürk nasıl öldü kısaca?

Üst üste karnında su toplanması meydana gelen Atatürk Ekim ayının ortalarında komaya girdi. Komayı takip eden süreçte 10 Kasım 1938’de siroz hastalığına yenik düşen Atatürk öldü.

Nutuk’un son sayfasında ne var?

Atatürk, Nutuk ‘ta ulusal sorunların çözümümü ve bunun yöntemlerinin neler olduğunu, Nutuk ‘un son kısmında yer alan, ünlü “Türk gençliğine hitabesi” bölümünde açıklamaktadır.

Atatürk’ün Bursa Nutku var mı?

Bursa Nutku, Bursa’da Türkçe ezan okunmasına karşı bir protesto gerçekleşmesi üzerine şehre giden Mustafa Kemal Atatürk’ün, kendisi ve heyeti için 6 Şubat 1933 akşamı verilen yemek sırasında yaptığı iddia edilen konuşmadır.

You might be interested:  Internet Kablosu Nasıl Bağlanır Türk Telekom?(Çözüm bulundu)

Cumhuriyetin temel ilkeleri nelerdir?

Atatürk İlkeleri

 • 1 — Cumhuriyetçilik.
 • 2 — Milliyetçilik.
 • 3 — Halkçılık.
 • 4 — Devletçilik.
 • 5 — Laiklik.
 • 6 — İnkılâpçılık. Bütün bunlar birer temel düşünce veya ilkelerdir.
 • 1 — CUMHURİYETÇİLİK. Atatürk İnkılâbı’nda Cumhuriyetçilik ana ilke ve esas değerdir.
 • 2 — MİLLİYETÇİLİK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *