Ey Türk Üstte Gök Delinmedikce Altta Yer Yarılmadıkça Senin Ilini Ve Töreni Kim Bozabilir?(EN iyi 5 ipucu)

Üstte mavi gök çökmedikçe altta yağız yer delinmedikçe senin ilini töreni kim bozabilir Göktürkçe?

Göktürk Kitâbeleri’nin (M.S. 735) sonunda Bilge Kağan şöyle hitap eder: ‘Türk-Oğuz beğleri, milletim, işitin! Üstte mavi gök çökmedikçe, alta yağız yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir Ey Türk! Titre ve kendine dön!

Senin ilini ve töreni kim bozabilir?

EY BÜYÜK TÜRK,ÜSTTE MAVİ GÖK ÇÖKMEDİKÇE, ALTTA YAĞIZ YER DELİNMEDİKÇE, SENİN İLİNİ VE TÖRENİ KİM BOZABİLİR. BOZMAYA KALKIŞIRLARSA BİZDE ONLARIN YUVASINI BOZARIZ BİLGE KAĞAN Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini, töreni kim bozabilir.

Üstte gök çökmedikçe altta yer delinmedikçe hangi yazıt?

Bilge Kağan yazıtında yer alan ve yazıtların en ünlü kısmı: « Türk Oğuz Beyleri, işitin! Üstte gök çökmedikçe, altta yer denizi delinmedikçe, ilini töreni kim bozabilir? Ey Türk ulusu!

Üstte mavi gök çökmedikçe altta yağız yer delinmedikçe senin ilini töreni kim bozabilir sözü hangi yazıtta yer almaktadır?

İşte bu sebeptendir ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Orhun Anıtları’na dair okuduğu kitapta, ” Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini, töreni kim bozabilir ” satırlarının yanına, ”Büyük Nutuk, işte bu cümleyi anlatmaktadır” diye, bizzat kendi el yazısı ile not düşmüştür. 2001 yılında Bilge

You might be interested:  Türk Telekom Hangi Sektörde?(Doğru cevap)

Ey Türk titre ve kendine dön kimin sözü?

nehirden çıkan bilge kağan’ın kendi kendisine üşüyerek söylediği sözdür. babası ilteriş kağan, annesi ilbilge hatun olan bilge kağan’a ait sözdür. sözün aslı: ” ey türk; üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir.

Bilge Kağan Yazıtı hangi dilde?

Bu yazıtta konuşan Bilge Kağan ‘dır. Yazıt,734 yılında ölen Bilge Kağan anısına, 735 yılında oğlu Tenri Kağan tarafından dikilmiştir. Yazıt, Bilge Kağan ‘ın yeğeni Yollug Tigin tarafından yazılmıştır. Çince kitabenin altından Türkçe kitabe devam etmektedir.

Göktürk Kitabeleri ne zaman dikildi?

GÖKTÜRK YAZITLARI KİMİN ADINA DİKİLMİŞTİR? Tonyukuk 716, Kültigin 732, Bilge Kağan eserleri 735 yılında dikilmiştir. Kül Tigin yazıtı Bilge Kağanın ağzından yazılmıştır.

Türkçenin ilk yazılı metinleri nelerdir ve hangi döneme aittir?

MS 8. yüzyılda yazılan Göktürk Yazıtları (Göktürk Kitabeleri, Orhun Abideleri/Anıtları) ile Uygur metinleri Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri kabul edilmektedir. 8. yüzyıldan önce yazıldığı bilinen Yenisey Yazıtları’nda gelişmiş bir Türkçe kullanılmadığı için bu yazıtlar ilk yazılı, örnek olarak değerlendirilmez.

Göktürk Kitabeleri kaç Kitabedir?

Göktürk yazıtları ve Orhun Abideleri ismiyle de bilinen yapıtlar altı tanedir. Tonyukuk Anıtı en eski kitabe olup 716 yılında dikilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda Kül Tigin abidesinin 732 ve Bilge Kağan Anıtının 735 yılında dikildiği tespit edilmiştir.

Orhun yazıtları hangi Türkçe?

Göktürk Türkçesinin bilinen ilk metinleri 8.yüzyılda dikilmiş olan Orhun Anıtları’dır. Orhun Anıtları’nda Göktürk alfabesi kullanılmıştır. Anıtların düzeyli ve işlenmiş bir dili vardır.

Orhun Abideleri yağız ne demek?

Yağız kelimesi Türkçe’de “yanık” anlamına gelir. Yağız kelimesi tarihte bilinen ilk kez yağız “kahverengi, yanık renk” Orhun Yazıtları (735): üze kök tengri asra yagız yer kılındukda eserinde yer almıştır.

You might be interested:  Izmir Özel Türk Koleji Nerede?(Soru)

Göktürk Kitabeleri önemi nedir?

Köktürk kitabeleri Türklerin hacimli ilk yazılı belgeleri olmaları dolayısıyla çok büyük bir öneme sahiptirler. İnsanların kimlik belgeleri olduğu gibi milletlerin de kimlik belgeleri vardır. Türk nizamının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün büyük vesikası

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *