Ey Türk Senin Töreni Kim Bozabilir?(Doğru cevap)

Üstte mavi gök çökmedikçe altta yağız yer delinmedikçe senin ilini töreni kim bozabilir Göktürkçe?

Göktürk Kitâbeleri’nin (M.S. 735) sonunda Bilge Kağan şöyle hitap eder: ‘Türk-Oğuz beğleri, milletim, işitin! Üstte mavi gök çökmedikçe, alta yağız yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir Ey Türk! Titre ve kendine dön!

Ey Türk Üstte gök çökmedikçe kimin sözü?

“ Üstte Mavi Gök Çökmedikçe, Altta Yağız Yer Delinmedikçe…” – Erkan HACIFAZLIOĞLU.

Ey Türk titre ve kendine dön kimin sözü?

nehirden çıkan bilge kağan’ın kendi kendisine üşüyerek söylediği sözdür. babası ilteriş kağan, annesi ilbilge hatun olan bilge kağan’a ait sözdür. sözün aslı: ” ey türk; üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir.

Üstte gök çökmedikçe altta yer delinmedikçe senin devletini töreni kim yıkabilir sözü hangi yazıtta yer almaktadır?

Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin devletini kim yıkabilir? Milattan sonra 8. yüzyılda yazılan Orhun kitabeleri, taşa yazılan bir yazı olmasının ötesinde bir milletin ruhuna ve kalbine yazılan köklü bir deneyim ve birikimin de adıdır.

Bilge Kağan Yazıtı hangi dilde?

Bu yazıtta konuşan Bilge Kağan ‘dır. Yazıt,734 yılında ölen Bilge Kağan anısına, 735 yılında oğlu Tenri Kağan tarafından dikilmiştir. Yazıt, Bilge Kağan ‘ın yeğeni Yollug Tigin tarafından yazılmıştır. Çince kitabenin altından Türkçe kitabe devam etmektedir.

You might be interested:  Türk Telekom 4.5g Nasıl Geçilir?(Doğru cevap)

Göktürk Kitabeleri kaç Kitabedir?

Göktürk yazıtları ve Orhun Abideleri ismiyle de bilinen yapıtlar altı tanedir. Tonyukuk Anıtı en eski kitabe olup 716 yılında dikilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda Kül Tigin abidesinin 732 ve Bilge Kağan Anıtının 735 yılında dikildiği tespit edilmiştir.

Göktürk Kitabeleri ne zaman dikildi?

GÖKTÜRK YAZITLARI KİMİN ADINA DİKİLMİŞTİR? Tonyukuk 716, Kültigin 732, Bilge Kağan eserleri 735 yılında dikilmiştir. Kül Tigin yazıtı Bilge Kağanın ağzından yazılmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *