Cefakar Ne Demek Türk Dil Kurumu?(Çözünme)

Cefakar anne ne demek?

Büyük sıkıntılara, üzüntülere katlanmış, eziyet çekmiş, cefalı. Cefakar anam benim, kim bilir ne zorluklarla büyüttün beni. Eziyet eden.

Cefakar kadin ne demek?

çile çekmiş, mağdur olmuş, eziyete, işkenceye maruz kalmış kişilere söylenmesiyle birlikte, işkence eden, acı çektiren, zor durumda bırakan insanlara da ön isim olarak yakıştırılabilir.

Vefakarlık ne?

Vefakarlık tanımı, anlamı Durum: Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Vefakar Bir insan ne demek?

Vefa, görülen iyilikleri unutmamak, iyilikte bulunanlara misliyle veya daha güzeliyle karşılık vermeye devam etmektir. Böyle olanlara vefakar insan denir. Zıddı nankörlüktür. Vefakarlık, Müslümanda bulunması gereken en önemli vasıfların başında gelir.

Cefakar mı Cefakeş mi?

Conversation. Karıştırılan iki kelime cefakeş ve cefakâr. Cefakeş cefa çeken, sıkıntıya katlanan. Cefakâr ise eziyet ve sıkıntı veren.

Cefakeş ne demek TDK?

sf. (cefa:kâr) 1. Eziyet eden. 2. hlk. Eziyet çeken, cefakeş.

Vefalı insan olmak ne demek?

Vefalı olma kısaca kendisine yapılan iyilikleri unutmama ve gerektiğinde karşılığını ödeme anlamına gelir.

Özverili insan ne demek?

ÖZVERİ NE DEMEK: Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme, fedakârlık.

Güdümcü ne demek TDK?

Güdümcü ne demek TDK? güdümcülük, -ğü a. Bir ülkenin ekonomi, tarım vb. işlerinde tutulan güdümlü yol. Liberalizm karşıtı olarak, ekonominin bir üst otorite tarafından yönlendirilme anlayışı.

You might be interested:  Türk Dili Hangi Dil Grubuna Girer?(Çözüm bulundu)

Vefa hangi dil?

Vefa kelimesi kökeni Arapçadan gelen bir sözcüktür. Türkiye’de ise oldukça yaygın şekilde kullanılıyor. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Vefa kelime ‘Sevgiyi sürdürme, sevgi bağlılığı’ olarak yer almaktadır.

Vefanın tahmini nedir?

Sevgide sebat, sevgide durma, sevgi bağlılığı.

Bahtiyarlık ne demek?

Sözlüklerde bahtiyar olmak kelimesi anlamı mutlu olmak manasını taşımaktadır. Bir kişinin bir olay karşısında mutlu olması ve sevinmesi o kişi için bahtiyar oldu anlamı barındırmaktadır. Bahtiyarlık kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde mutluluk anlamına gelmektedir.

Vefalı insan kime denir?

Vefasız insan kime denir? Vefakâr ve vefasız Hal hatır sormayı bile kesenlere vefasız, en ufak bir çağrıda koşanlara vefakâr denilebilir. Vefakâr olan insan karşılık beklemeden yanımızda olan insandır. Vefasız insan, gönlü fakir olandır.

Vefalı insan nasıl olunur?

Vefakâr ve vefasız Bir insan, hayatındaki insanları artıları ve eksileriyle birlikte tutar. Hal hatır sormayı bile kesenlere vefasız, en ufak bir çağrıda koşanlara vefakâr denilebilir. Vefakâr olan insan karşılık beklemeden yanımızda olan insandır. Yaptığı iyiliği az, kendisine gelen iyiliği çok bilendir.

Tamahkar etmek nedir?

Tamah, kişinin kendisinde olmayan şeyleri arzulaması; cimrilik ise, kişinin sahip olduğu şeyleri hiç ihtiyacı yokken elinde tutmasıdır. Tamah etmek: Açgözlülük etmek. Çok beğenip istemek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *