Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Mezunu Ne Iş Yapar?(Çözülmüş)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Mezunu Ne İş Yapar? Bölümden mezun olan arkadaşlarımız pedogojik formasyon alması ve KPSS’de yeterli puanı alıp atanırsa Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak kariyerlerine devam edebilirler.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü formasyon var mı?

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilmektedirler. Formasyon eğitimi aldıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak da çalışabilmektedirler. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında lisans diploması verilir.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları hangi diller var?

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde:

  • Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ABD.
  • Güney-Doğu (Özbek/Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ABD.
  • Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ABD.
  • Kuzey-Doğu (Saha, Tuva, Hakas, Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ABD.

Çağdaş Türk Lehçesi ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü hem geçmiş dönemlerdeki hem de günümüzdeki durumu açısından Türk dilini ve Türk edebiyatını bütün çağdaş Türk lehçeleri ile ele alır ve tanıtır. Türk dilinin yapısı, gelişmesi ve diğer dillerle olan bağlantısını inceler.

You might be interested:  Türk Vatandaşlığı Için Ne Kadar Para?

Edebiyat bölümü mezunu kütüphaneci olabilir mi?

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olanlar arşiv, kütüphane ve üniversiteler dışında, reklam ajanslarında da çalışabilir.

ÇTL Mezunları Türkçe öğretmeni olabilir mi?

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı mezunları Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki devlet okullarında ücretli öğretmenlik ya da KPSS’den yeterli puanı alırlarsa atanarak kadrolu öğretmenlik yapabilir (Maalesef Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği atama puanı 86-87 gibi puanlarla çok yüksek kapatmaktadır) özel okullarda

Pedagojik Formasyon Belgesi nasıl alınır?

Üniversitelerin kurumsal kapasitesine bağlı olarak ilgili lisans programlarından mezun olan ve senatoca belirlenecek şartları taşıyan adaylar, eğitim ve eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan ve program açma izni verilen üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilecek

Türkiyede kaç tane lehçe var?

Lehçede kelime farklılıkları, ses ve yapı yönüyle ayrılıklar bulunur. Türkçenin yirmi civarında lehçesi vardır. Türkçenin uzak lehçeleri olan Yakutça ve Çuvaşça bugünkü lehçelerle -ayrı bir dil olduklarını düşündürecek kadar- çok büyük farklılıklar gösterirler. Türkmence, Özbekçe, Gagavuzca, Kazakça vb.

Çağdaş Türk Edebiyatı ne demek?

Çağdaş Türk Edebiyatı, Osmanlı Devleti’nin gerilemesinin hızlandığı, yapılan yeniliklerin başarıya ulaşamadığı, batıya yönelme gereğinin duyulduğu bir zamanda, yani 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilân edilmesiyle başlayan medeniyet ve kültür değişikliği ve bu değişikliğin dayandığı Batılılaşma olgusunun belirlediği bir

Çağdaş Türk Lehçeleri hangi fakültede?

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, üniversitemizde Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2013 yılında kurulmuştur.

Çağdaş Lehçeler nelerdir?

Çağdaş Türk lehçeleri; Kırgız Türkçesi, Kazak Türkçesi, Özbek Türkçesi, Uygur Türkçesi, Tatar, Başkurt, Azerice ve Türkmen Türkçesi olarak bilinmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları ne iş yapar?

Türk Dili ve Edebiyatı mezunları; kütüphanelerde, televizyon kanallarında, reklam ajanslarında, Türk Dil Kurumu’nda, gazete ve dergilerde çalışabilirler. Üniversitelerde okutman olarak, Ortaöğretimde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak, İlköğretimde ise Türkçe öğretmeni olarak görev yapabilirler.

You might be interested:  Türk Teknik Direktörler Ne Kadar Kazanıyor?(EN iyi 5 ipucu)

Türkoloji bölümü nedir ne iş yapar?

Türkologlar, bir araştırmacı olarak en eski metinlerden başlayarak tüm metinlerin incelemesini yapar. Türk dilinin kökenini, yapısını, gelişimini etkileyen faktörleri inceler.

Edebiyat Mezunlari hangi Memurluklara basvurabilir?

YÖK Başkanı Saraç, ” Edebiyat fakültesinden mezun öğrencilerin yüzde 10’u KPSS ile MEB’e atanıyor, yüzde 4’ü ise okutman veya akademisyen oluyor.

Edebiyat Bölümü mezunları hangi kpss’ye girer?

KPSS -Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir.

Türk Dili ve Edebiyatı mezunu memur olabilir mi?

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabilirler. Arşiv, müze, kütüphane, TRT gibi kurumlarda, yayınevi ve gazetelerde çalışabilirler. Devletin farklı kurumlarında ise gerekli şartları sağladıklarında memur olabilirler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *