Aydınoğulları Hangi Yıllar Arasında Hüküm Sürmüş Olan Bir Türk Beyliğidir?(Çözülmüş)

Aydınoğlu Beyliği veya Aydınoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti’nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan Anadolu Beylikleri döneminde, 14. yüzyıl başlarında Güneybatı Anadolu’da Aydın ve çevresinde kurulmuş; döneminde hayli etkili olmuş bir Türkmen beyliğidir.

Aydinogullarini kim kaldirdi?

Beyliği ele geçiren İzmiroğlu Cüneyd Bey, Osmanlı Devleti aleyhinde bir sıra çalışmalara katıldı. Aydınoğulları Beyliğine 1426 yılında II. Murad tarafından son verildi ve beyliğin toprakları Osmanlı Devleti’nin kontrolüne girdi.

Aydınoğulları döneminde yaşamış tıp çalışmalarıyla tanınan kişi kimdir?

Aydınoğulları Beyliği hükümdarı İsa Bey de, dönemin ilmî geleneğine uymuş ve XIV. yüzyıl İslâm dünyasının ileri gelen hekimlerinden olan Hacı Paşa’ya her türlü desteği sağlamıştır. Hacı Paşa, kendisini yetiştirmek için Mısır’a gitmiş, orada başta tıp olmak üzere, aklî ve dinî ilimlerde öğrenimini tamamlamıştır.

Ali adlı bir mimara yaptırılmış olan Aydınoğullarının en önemli yapısı nedir?

Aydın oğullarının en önemli yapısı ise Selçuk’taki (antik Efes-Ayasulug) ısa Bey Camii’dir. Aydınoğlu ısa Bey tarafından 1374 yılında, şam’dan gelmiş olan Ali adlı bir mimara yaptırılmıştır ( Ali ıbn el Dımışki). Bu yapıda dört granit sütunun oluşturduğu iki nef, bu kez mihraba paralel olarak uzanmaktadır.

Kızıl Bey oğlu Umur Bey kimdir?

Umur Bey ya da tam sanıyla Aydınoğlu Gazi Umur Bey (ö. 1348), Aydınoğulları Beyliği’nin ikinci ve en ünlü beyidir. Denizci olarak büyük şöhret kazanmış bir Türk askeri ve devlet adamıdır. Şair ve tarihçi Enverî tarafından “Düstûr-Nâme” adlı eserde hayatı destanlaştırılmış bir şekilde anlatılır.

You might be interested:  Türk Dili Nasıl Ortaya Çıkmıştır Kısaca?(Doğru cevap)

Aydınoğulları nereden gelir?

Aydınoğlu Beyliği veya Aydınoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti’nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan Anadolu Beylikleri döneminde, 14. yüzyıl başlarında Güneybatı Anadolu’da Aydın ve çevresinde kurulmuş; döneminde hayli etkili olmuş bir Türkmen beyliğidir.

Karesioğullarını kim almıştır?

1345 yılında Orhan Gazi ile birlikte gelen Dursun Bey, Bergama kalesine sığınan abisi Demirhan Bey tarafından öldürülmüştür. Bu duruma çok üzülen Orhan Gazi, halkın ve ileri gelenlerin de isteği üzerine 1361 yılında Karesi Beyliği topraklarını Osmanlı topraklarına katmıştır.

Hamitoğulları Beyliği kim tarafından kuruldu?

Hamidoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra Eğirdir ve Isparta bölgesinde kurulan 2. Dönem Anadolu Beylikleri’ndendir. Beyliğin kurucusu Feleküddin Dündar Bey, babası İlyas ile dedesi Hamid zamanında da bu bölgede bulunmuşlardı.

1 Beylikler dönemi nedir?

Birinci Anadolu Beylikleri adı verilen bu ilk dönem özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kurulan beylikler tarafından oluşturulmuştur. Yapılan akınlar ve Türk olan Selçuklu Devletinin 1040 yılında yapılan Dandanakan Zaferi’nden sonra Anadolu, Türklere bir vatan-yurt olmuştur.

Ikinci beylikler dönemi nedir kısaca?

Anadolu Selçuklu Devlet, Kösedağ Savaşında Moğollara karşı yenilmiştir. Bu yenilginin ardından buradaki siyasi yapıda bozulmalar olmuştur. Sonrasında kurulan beylikler ise ikinci Anadolu beylikleri olarak isimlendirilmektedir.

Umur Bey’in kabri nerede?

Gemlik kuşatmasında deniz cephesi komutanı Aykut Alp’in oğlu, Kara Ali Paşa Mezarı vasiyeti üzerine denizi gören bir yer olan Umurbey ‘de gömülmüştür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *