Aihm Türk Yargıç Kim?(Soru)

9 Nisan 2019 tarihinde AKPM Genel Kurulunda gerçekleşen seçim ile oyların çoğunluğunu alan Doç. Dr. Saadet Yüksel, 111 oy ile Ülkemiz adına AİHM hâkimi olarak 9 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

Avrupa insan Hakları Mahkemesi Türk yargıç var mı?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) Türkiye’yi temsil edecek olan Saadet Yüksel yemin ederek görevine başladı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu, Nisan ayında yaptığı toplantıda, Yüksel’i Türkiye’nin AİHM yeni yargıcı olarak seçmişti.

AİHM Türk Yargıcı Saadet Yüksel Kimdir?

Saadet Yüksel (d. 7 Aralık 1983), Türk hukukçu. 2 Temmuz 2019 tarihinden beri Türkiye’den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı olarak görev yapmaktadır. 2 Temmuz 2028 tarihine kadar bu görevde bulunacak olan Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin en genç yargıcıdır.

AİHM hakimleri nasıl seçilir?

AİHM ‘de Sözleşmeye taraf ülke sayısı kadar hâkim görev yapar ve halen Mahkemede 47 hâkim vardır. Hâkimler, taraf devletler tarafından sunulan üç kişilik liste üzerinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından seçilir. 9 yıllık bir süre için seçilen hâkimler yalnızca bir dönem görev yapabilirler.

Lahey insan hakları mahkemesi nerede?

47 Avrupa Konseyi üyesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargı yetkisini tanımaktadır. Mahkeme, Fransa’nın Strasbourg şehrinde bulunmaktadır.

You might be interested:  Türk Telekom Abone No Nerede Yazar?

AİHM Başvuru ücreti ne kadar?

AİHM ‘e başvuru ücretsizdir. Sadece kargo/posta masrafı yatırmanız gerekmektedir.

Avrupa insan hakları mahkemesinde büyük dairesi kaç yargıç vardır?

Bir dava için kurulan Dairenin asıl üyesi olmayan Bölüm üyesi yargıçlar, o dava için yedek üye olarak görev yaparlar. 5. Mahkeme’nin Büyük Dairesi on yedi yargıçtan oluşur; Mahkeme Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Bölüm Başkanları Büyük Dairede re’sen yer alırlar.

AİHM Yargıçlarını kim seçer?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde ( AİHM ) Sözleşme’ye taraf ülke sayısı kadar hâkim görev yapar ve halen Mahkemede 47 hâkim vardır.Hâkimler, taraf devletler tarafından sunulan üç kişilik liste üzerinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından seçilir. 9 yıllık bir süre için seçilen hâkimler yalnızca bir dönem

AİHM dosya takibi nasıl yapılır?

A.İ. H.M kararlarının sonuçları http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudoc arama butonuna başvuru numarası yazılmak suretiyle takip edilebilecektir.

AİHM kararları nasıl uygulanır?

AİHM kararlarının uygulanması için akit devletler gereken önlemleri almak zorundadır. Bunu nasıl yapacakları ise kendi takdirlerine bırakılmıştır. Bakanlar Komitesi, karar gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini periyodik aralıklarla yaptığı toplantılarında izlemektedir.

Avrupa insan hakları mahkemesine kimler başvuru yapabilir?

AIHS’nin ihlal edilmesinden dolayı mağduriyetlerini iddia eden, Gerçek kişi, hükümet dışı kuruluşlar, kişi grupları başvurabilir. Mahkemeye çocuklar da başvurabilirler. Çocuklar, ebeveynlerinin ulusal hukuk açısından yasal konumlarının uygun olması koşuluyla, ebeveynlerinden biri tarafından temsil edilebilirler.

Avrupa insan Hakları Mahkemesi’ne kimler başvuramaz?

Hayatta olmayan biri adına AİHM ‘e bireysel başvuru yapılamaz. Hayatta olmayan kişinin ölümü nedeniyle mirasçıları, uğradıkları haksızlığın giderilmesi için iç hukuk yolları tüketildikten sonra ya da etkili bir iç hukuk yolu olmadığı düşünülüyorsa doğrudan mahkemeye başvuru yapabilirler.

Insan hakları sözleşmesi kaç maddedir?

Avrupa Konseyi’nin bu anlamda ilk adımı 4 Kasım 1950’de Roma’da imzalanan ve 3 Eylül 1953’te yürürlüğe giren “ İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (AİHS)”’dir. AİHS 59 maddeden ve ek protokollerden oluşur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *