Ücretsiz üye olun

              

   Radyo AHISKA
Radyo AHISKA için Flash kur.

   Menü
· Ana Sayfa
· Ahıska Kitapları
· Ahıska Köyleri
· Ahıska Şiirleri
· Anketler
· Dost Siteler
· Fikir Meydanı
· Foto Galeri
· Gazeteler
· Günlüğünüz
· Haber Arşivi
· Haber Ekle
· Harita
· Köşe Yazarları
· Linkler
· Sayaç
· Site İçi Arama
· Tavsiye Et
· Top 10
· Yeniler
· Your Account
· Ziyaretçi Analizi

   Ahıskalılar Durum

 İyi Günler Misafir!
Üye ol
Şifremi Unuttum

 
Üyelik:
Bugün yeni: 0
Dün Yeni: 0
Bekleyen: 0
Toplam Üyeler: 9971
Son Kayıt: osuliqe

Rekor:
Misafir(ler): 284
Üye(ler): 0
Toplam: 284

Online İstatistikleri:
Misafir(ler): 47
Üye(ler): 0
Toplam: 47

   Anket
Ahıska Türkleri dilini, dinini, kültürünü korumu? bir halkt?r. Kat?l?yormusunuz?

Evet Kat?l?yorum
Bilmiyorum
Hay?r Kat?lm?yorum
Yorum YokSonuçlar
Anketler

Toplam Oy 4357

   Saat ve Tarih

   Dosyalara Göz Atalım
Toplam Dosya: 63
Toplam Kategori: 3
Toplam Download: 163978

Yeni Eklenen
Dosyalar

· 1: Bu G?z Ne Ge?engtir
[İndirme: 3075]

· 2: Gülnaz Han?m
[İndirme: 2224]

· 3: Mavi Mavi Masmavi
[İndirme: 2295]

· 4: Gül Han?m
[İndirme: 2253]

· 5: Gelin Getmesi
[İndirme: 3491]

· 6: Nazl?m Ç?hmi? Ah?skaya
[İndirme: 2756]

· 7: Yarimin Gözi Ya?tur
[İndirme: 2686]

· 8: Çeçil Peynir 2
[İndirme: 2238]

· 9: Topal
[İndirme: 2673]

· 10: Zeyno
[İndirme: 3182]


En Çok İndirilen
Dosyalar

· 1: Ah?ska Halay? (Yeni)
[İndirme: 11275]

· 2: Ah?skan?n K?zlari
[İndirme: 6984]

· 3: Atem Tutem Ben Seni, ?ekere Katem Ben Seni
[İndirme: 6870]

· 4: Ah?ska Türkleri Hakk?nda Slayt
[İndirme: 6083]

· 5: Ahiskadan Kar Getir
[İndirme: 5860]

· 6: Ah?skal?lar?n Çok Sevdi?i KAYTARMA
[İndirme: 5176]

· 7: Çeçil Peynir
[İndirme: 5071]

· 8: Hinkal Türküsü
[İndirme: 4835]

· 9: Anandan ?zinsiz Etme Bayrami
[İndirme: 4003]

· 10: Bahar? Görmez Oldum
[İndirme: 3676]


   ATASÖZLERİMİZ
372. Yalançının yeminine inanma.

   Ahıska'nın Hayranı Ol

AHISKA TÜRKLER? nin Sesi...
Bütün AHISKA TÜRKLERi Burada Köşe Yazıları Bölümüne Hoşgeldiniz!..

Tarihe Serzeni?Yazar Adı: Dr. Ahmet NİYAZOV

Yazar İletişim: ahniyazov@hotmail.com


Sayg?de?er Ah?skal? karde?lerim! Payla?mak, evrende daha çok insan olman?n meziyetlerindendir. Kalbini s?kan, onu rahats?z eden her hangi bir durumda dert orta??na aç?lmas?d?r. Bu durum halden hale de?i?ebilir. Bazen bulutlar?n hazin rüzgar e?li?inde ya?mas? gibi sükunetle teselli bulma ?eklinde, bazen de gözleri kör edercesine kamç?layan ?im?ekler e?li?inde bo?alma ve prangalar? k?rma ?eklinde tezahür eder.

Bazen sadece kendi dünyas?nda çark eden bir dertle bimar ferde ait, bazen de veba gibi ortak bir illete müptela insan kitlesine ait olabilir. Burada sizinle payla?mak istedi?im husus Ah?skal? Türküm diyen herkesi ilgilendiren, yani bir topluma atfedilen bir tak?m söylemlerdir. Bunlar, ?sizler, art?k o mekana yabanc?la?m?? bir kültüre sahipsiniz?, ?siz oraya dönerseniz huzur bozulur?, ?mevcut nesil bu i?e kar??d?r?, ve sair gibi yak??t?rmalard?r.

Önce ?unu ifade etmek gerekir ki, i?in ilginç olan? bu tür fikirlerin belli bir akademik kariyere ula?m?? ?ilim adamlar??ndan duyulmu? olmas? ve bizzat duymamd?r. Bununla beraber onlar?n, bu kanaatlerini ilgili kurumlar?n yan?nda çözüm önerisi olarak dile getirdiklerini rahatl?kla ifade etmeleridir. Bütün bunlar zihnimi daima me?gul etmekte ve siz hemdertlerimle hemhal olma arzusunun yan?nda insanlar unutsa da, tarih unutmaz deyiminden yola ç?karak tarihe bir serzeni? geliyor içimden. Konuyu hakkaniyet ölçüleri bak?m?ndan irdeledi?imizde hakka ve hakikate ne kadar ayk?r? oldu?u aç?kça görülür. Ancak sizinle payla?aca??m?z s?radan bir hat?ra ve gözlem dile getirilecek en güzel cevap niteli?i ta??sa gerek.

2004?ün haziran ay?nda do?du?u topraklar?n kokusunu altm?? senelik hasretlikten sonra yeniden soluklama arzusunda olan babam?n iste?i üzerine Azerbaycan?dan Ah?skaya, karde? evinden baba evine ziyaret gerçekle?tirdik.

Gezip gördü?ümüz her ?eyde nazarlar?m?z adeta çak?l?p kal?yordu. Bu, hem ta?? topra??n? aziz k?lan ata oca??, vatan olmas? hasebiyle, hem de ilk ziyaret sebebiyle olabilirdi.

Bir ara Çermük?ün önüne geldik. On iki ya??nda iken olup bitenleri anlatan babam?n nazarlar?ndaki derinlik kolayca sezilmekteydi. Zamana yap?lan bu yolculuk belli ki, ruhundaki derin yaralar? yenilemi?ti. Onun bu hali görenlerin dikkatlerini kolayca üzerine çekse de, görünüm itibariyle Müslüman-Türk yap?s? meselenin ne yerde oldu?unun habercisiydi. Bunu hissetmi? olsa gerek ki, uzun boylu bir gürcü ihtiyar? aniden yan?m?zda dikiliverdi. Birkaç dakika sessiz sedas?z bak??larla babam?n gözlerinden gözlerini ay?rmad?. Neler yoktu ki, bu nazarlarda. Manalar derin, anlamlar yüklü, mesajlar bir o kadar a??r ve hazin.

-Tatrebi!? Ç?k?verdi bir anda a?lamaya haz?r, k?p?rdayan dudaklar?n aras?ndan. Bunu duyar duymaz hemen ba?? ile de tasdik ederek babam da: -Tatrebi. Diye cevap verdi. Ard?ndan gözlerinde ya? beliren ihtiyar baz? ?tarihçilerin? yan?lg?lar?n? ayd?nlatacak ?u veciz ifadesini ?airane bir tarzda, k?r?k bo?uk bir sesle hem de düzgün bir Ah?ska a?z?yla ?öyle dile getirdi: -?tten aç, y?landan ç?pla??z. Bereket sizinle gitti. Ben bir Katolik?im?

Malum birilerinin adresine zehir kusarak sözlerine devam eden ihtiyar yap?lan hatalar?n kendilerini daha çok ma?dur etti?ini, beden dili ile de olanlar?n vahametini anlatmaya çal???yordu. Art?k olan oldu, yapacak bir çare yok dercesine sözlerini tekrarlayarak yan?m?za geldi?i gibi de bizden ayr?ld? ve gitti.

Hadise kar??s?nda dona kalm?? bedenin canlanmas? gibi kendime gelmeye ba?lad?m. Neler oluyor? Ne demek istiyordu ihtiyar? Ancak, bütün bu söylenenlerin zihnimdeki çalkant?lar? tek bir kelimeye endekslenmi?ti. Beni teskin edecek, açmazlar? çözecek sanki o anahtar sözcük idi. ?Tatrebi?. Acaba onda ne s?rlar gizli? Bir kay?p ?ehir mi? Ya bir Mesih mi?

-Baba! Ne demek ?Tatrebi??

-? Müslümanm?s?n? diye sormakta o?ul.

Okunma: 5119 Eklenme Tarihi: 01.12.2006 Saat: 15:36
 
   En Çok Okunan
Dr. Ahmet NİYAZOV: En çok okunan yazısı
Tarihe Serzeni?


Seçenekler

   Çıktısını Al

   Arkadaşına Yolla

   Köşe Yazılarına Dön


   Bu Yazıyı Oylayın
Oy Ortalaması: 4.65
Toplam Oy Sayısı: 49

Çok İyi

Sizce Bu Yazı Nasıl ?

Çok İyi
İyi
Normal
Kötü
Çok Kötüİstanbul Ahıska Türkleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği© 2005 by: WwW.ahiskalilar.org

Site Yöneticileri: Rasim ?AK?RO?LU , Mustafa BED?R ve Mikail ?BRAH?MO?LU
Ah?ska Türkleri E?itim Kültür ve Sosyal Yard?mla?ma Derne?i
FaceBook

Sayfa Üretimi: 0.045 Saniye